Joskus

Joskus
Logo

20.3.18

Peter Gross: Civilingenjör, vattenforskare och uppfinnare

I slutet av april 2007 på den 35.e internationella uppfinnarmässan  i Genève tilldelades en guldmedalj till  Peter Gross och hans  GIE vattenaktiverare.
Med hjälp av  en speciell GDV-kamera utvecklad av Dr. Konstantin Korotkov kunde man visa att kvaliteten av vatten som flyter genom GIE-vattenaktiveraren förbättras förvånansvärt.  Tack vare detta fick Peter Gross sin guldmedalj. 


Ett par ár tidigare hade den finska skeptikerorganisationen givit sitt "Huuhaa" (trams) pris  till ägaren av tidskriften Minä Olen (Jag är), för att denna försökte göra GIE-vattenrenaren känd i Finland.

Peter Gross besökte ett antal gånger Finland, men inte Sverige, för att berätta om sin uppfinning .

Under åren fanns det visserligen också några försök att sprida kunskap om GIE-vattenaktiveraren och att sälja den i Sverige.

Min egen bekanntskap med Peter Gross började i maj 2000 på Tenerife. Sedan  reste jag med honom i Finland, tolkade och översatte. Under ett antal år satte jag mig in i vattenforskningen i stort. Jag hade också möjlighet att  besöka Agua Ligros fabrik i Tyskland.

Fram till år 2000 hade Peter Gross redan studerat vatten i 20 år. Hans forskningsarbete baserades bl a på följande välkända vattenforskare: Viktor Schauberger, Rudolf Steiner, Nikola Tesla, Patrik Flanagan, Jaques Benveniste, Wilhelm Reich, Johann Grander och många andra.

Sedan han separerade från sin hustru slutade han att vara aktiv med i deras gemensamma företag Agua Ligro. Han började istället arbeta tillsamans med sin son och utveckla sin uppfinning vidare. Jag känner till att de sålde t ex till Saudi-Arabien, och många andra länder.

Genom Peter Gross lärde jag känna Marion Kuprat som sedan dess har fortsatt att arbeta med vattenfrågor. Hennes företag Agua-Viva finns sedan flera år i Girona, nära till Barcelona i Spanien. Och genom Marion Kuprat lärde jag känna den tyska försäljaren av himalaysalt, Raab, från Tyskland, vilket gav ytterligare "vattenkontakter" för mig

Under sina föredrag i början av 2000-talet  berättade Peter Gross om sina framtidsvisioner ang vattnet.

Vatten - ett av grundelementen i våra liv!
Inom loppet av några år
  •   vi har smutsat jordens vatten så att vi kan börja prata om årtusendets största problem.
  •   vi kan se att många sjukdomar beror på kvaliteten på det dricksvatten vi använder.
  •   vi kommer att betala för en flaska bra dricksvatten mer än för någon annan dryck
I  vårt samhälle har vattnet blivit bara förbrukningsartikel och  transportmedel. De vattenreningsmetoder som används för dricks- och förbrukningsvatten återspeglar denna uppfattning.  Men vatten är mycket mer än bara förbrukningsprodukt ... Det största problemet för varje hushåll är att se till att deras dricksvatten är tillräckligt bra för människor, djur och växter så att de kan hålla sig vid liv.

Hemma hos mig har jag en GIE-vattenaktiverare installerad i vattenledningen - som påminnelse om åren när jag vandrade med vatten och Peter Gross. .

Tyvärr verkar det som om Peter Gross´ förutsägelser om framtiden för världens vatten har till en stor del blivit besannade.

Marion Kuprat - Agua Vivas hemsida finns ett antal  artiklar om GIE-vattenaktiveraren.  Företagets hemsida  är på spanska, men hon har sparat gamla artiklar som Peter har skrivit, så dessa texter är på tyska.  Jag översatte några av dem för flera år sedan, men fann endast en längre artikel. Att läsa den kan vara lite jobbigt, eftersom Peters sätt att uttrycka sig kan vara ganska komplicerat.  Kanske någon orkar läsa den.

En kort video i vilken dr. Patrick Flangan berättar om sin erfarenhet med GIE vattenaktiveraren.

Presentation av GIE vattenaktivatorn på AGUA-VIVAs hemsida.

Mars 2018 ©Gracia Penttinen

Om Peter Gross och hans GIE vattenaktivere på svenska 
Peter Gross: Civilingenjör och uppfinnare 
Om GIE-Vattenaktivationsteknik 
Vatten - ett intelligent väsen


Om GIE-Vattenaktivationsteknik

Eftersom jag har under ett par senaste åren fått några förfrågningar ang denna GIE vattenrenoveringsutrustning, ska jag lägga ut lite information om den. Denna information har inte tidigare funnits i detta blogg.. För ev. närmare upplysnignar och köp, hänvisar jag till säljaren Agua-Viva i Spanien.

GIE-vattnets effekter
Vattnet som passerat genom aktiveraren blir mjukt och är energimässigt balanserat. Det hjälper till att rena kroppen  Om du har mycket kalk i vattnet så reduceras det och ledningar och maskiner håller bättre.

Den tidigaste /urspungliga modellen är/var GIE-vattenaktiverare MD 1000


GIE-vattenaktiveringsteknikens 15 verkningsprinciper
1.  Uppdelning av vattenstrålen till två ledningar efter ingången i apparaten (enl Peter Gross)
2.  Vattnet virvlas genom skruvformade rör (Viktor Schauberger)
3.  Virvlande genom magnetiskt åstadkommen polaritetsriktning (endast nordpol) av vattenmolekyler (Patrick Flanagan) som i samband med datortomografi
4.  Permanentmagnetiskt verkande jonisation av vattnet
5.  Permanentmagnetiskt verkande ändringar av kalkstukturen = mjukare vatten som är idealiskt för huden och kräver mindre tvättmedel
 6.  Vattnet virvlas 17 ggr med hjälp av en tryck-sug-zon, i tusendels sekundtakt (Viktor  Schauberger)
 7.  En 17 ggr växlande högtryck/lågtryck-zon, i tusendels sekundtakt, leder till att bakterier dör (Peter Gross)
 8.  Mellan och inom de 4 parallella vattenledande rören byggs starka elektromagnetiska fält upp. Det rinnande vattnet frigör joner utan tillförsel av teknisk ström (Peter Gross)
 9.  Virvlande genom magnetiskt åstadkommen polaritetsriktning (endast sydpol) av vattenmolekylerna (Patrick Flanagan) som i samband med datortomografi
10.  Informationsöverföring av mer än 10.000 materiella naturfrekvenser
11.  Informationsöverföring av immateriella naturfrekvenser, så som morgon/aftonrodnad, fullt dagsljus, fullmåne ljus, jordens magnetpuls, planeternas frekvenser osv.
12.  Höggradig isolering mot verkan av elektrosmog (Peter Gross)
13.  Syresättning av vattnet (ca 5-8%) utan tillförsel av konstgjort syre
14.  5 ggr orgonuppladdning (Wilhelm Reich)
15.  Höggradig energiaktivering av det flytande vattnet genom att endast använda material vars molekyler är likriktade (tachioniserade) (Peter Gross)
Dessa 15 verkningsprinciper arbetar samtidigt. Vattnet behöver ca 0,5 sekunder för att rinna genom GIE-vattenaktiveraren.

GIE-vattenaktiveraren saknar rörliga delar och filter, vilket gör den underhållsfri.

I den nyare modellen finns ytterligare verkningsprinciper..

Peter Gross artiklar pá tyska Activador GIE

Mars 2018 ©Gracia Penttinen

Om Peter Gross och hans GIE vattenaktivere på svenska 
Peter Gross: Civilingenjör och uppfinnare 
Om GIE-Vattenaktivationsteknik 
Vatten - ett intelligent väsen


Vatten - ett intelligent väsen

Detta är  översättnig av ingengören och uppfinnaren Peter Gross´ text, urspungligen på tyska. Den tyska texten finns på Agua-Vivas hemsida

Vi tror alla att vi vet vad vatten är. Att helt enkelt öppna vattenkranen och det begärda H2O kommer rinnande i kök och badrum, för att drickas och för rengöring. Så enkelt är det. För många människor är temat vatten därmed avklarat. Men dock inte för den tyska vattenforskaren Peter Gross. För honom utgör vattnets kvalitet en stor del av vår livskvalitet

Vattnet har intelligens
Beroende på åldern består 95%-60% procent av människans kroppsvikt av vatten. Hos en medelålders människa består ca 70%-75% av kroppsvikten av vatten. Kroppens förmåga att hålla kvar vatten är måttstock för hennes biologiska ålder. Samma gäller för djur.

Det är därför bra att veta, att det är mycket lätt att återigen komma till samma nivå då man använder sig av rätt vatten. Kroppens smygande uttorkning kan man låta gå tillbaka inom vissa bestämda gränser. Detta går att felfritt bevisa med tekniska mätinstrument. Denna biologiska "återgång av åldern" ger en märkbar vitalitetshöjning.

Vattnets kvantitativa aspekt
Sjuka människor lider för det mesta av märkbar vattenbrist. Den i USA levande iranska läkaren dr. Farid Batmanghelidj har bevisat, att ganska många sjukdomssymtom försvinner endast genom att dricka tillräckligt mycket vatten. Denna slutsats kom han fram till efter att har undersökt mer än 3000 av sina patienter. Orsaken till detta verkar vara det, att vattnet reglerar samtliga funktioner av kroppens hela system.

Vatten finns i hela kroppen, inte enbart i lymfsystemet, utan även i blodet, urinen, slemmet, i ryggmärgsvätskan och cellvätskorna. T o m i skelettet rör sig vattnet medelst mikrokanaler och genom de enskilda nervkanalerna. Därigenom blir störningar i kroppens vattenhushåll registrerade av det totala nervsystemet och uttrycker sig i form av smärtor. På detta sätt kan många störningar i kroppssystemet vara en följd av vattenbrist.

Definitionen "smärttillstånd p g a vattenbrist" avviker naturligtvis från det vanliga skolmedicinska sättet att tänka. I stället blir det smärtstillande medel som kan ha långtidsverkande skadliga biverkningar på hälsa och välmående.

Dessa mediciner kan t o m ytterligare hämma det redan reducerade vattenflödet i kroppen och även påskynda uttorkningen. Som en följd av denna kedjereaktion kan kroppen utsöndra ännu mindre slaggprodukter och kemikalier, vilket leder till ytterligare biverkningar.

Några av våra mat- och dryckesvanor utgör också en varaktig och mycket skadlig inverkan på kroppens vattenhushållning. Här vill jag nämna t ex bönkaffet, det svarta teet, alkoholen och de många Cola-dryckerna. Genom att dricka mycket av dessa drycker lider vi av allt större vätskebrist.

När en människa som sedan åratal lider av uttorkning, plötsligt tillförs ett överflöd av vatten, reagerar kroppscellerna som uttorkade och förhårdnade tvättsvampar. Detta kan i början ge henne förstärkta symptom. Då har vi ännu inte tagit hänsyn till vattnets dynamiskt-energetiska aspekter. Det vatten som blir renat med hjälp av kemikalier i vattenreningsverken är visserligen "rent", men samtidigt också "dött". Det går inte jämföras med det "levande ''.

I fortsättningen kommer jag att ställa det levande vattnet i centrum av min betraktelse. Viktigt är att uppmärksamma vattnets kvalitativa aspekt på ett differentierat och omfattande sätt.

Vattnets kvalitativa aspekt
Vattenmolekyler är en slags mikrovarelser. De lever i grupper som väl beskrivs med det engelska uttrycket "cluster". Antalet vattenmolekyler i ett kluster kan variera. Strax ovanför fryspunkten består ett sådant kluster av ca 700 vattenmolekyler. Vid 20 ° C är molekylernas antal ca 450 och vid 37° C ca 400 stycken. Antalet molekyler stannar ännu vid minst 50 st när vattnet börjar dunsta. Dessa klusterstrukturer lagrar information i vattnet, på samma sätt som vi känner till från homeopatin. Om någon substans lyckas komma in i vattnet, blir den genast omringad av nyfikna vattenmolekyler. Strukturen ändras då i den inre ordningen av dessa vattenmolekyler och de får på så sätt en ny ordning där denna substans ingår. På samma sätt som inom homeopatin verkar då dessa nya ämnen i vattnet, som fysiskt egentligen inte står att finna där.

Vattnet kan bygga upp klusterstrukturer i en så stor mångfald att till och med världens mest effektiva stordatorer inte kan räkna ut den inre dynamiken av signalutbytet inom dessa vattenmolekylsystem. Forskare är övertygade om att vatten förfogar över ett så ofantligt förråd av olika klusterstrukturer att ett helt bibliotek skulle kunna fyllas med dessa informationer.

Kemisk rening är inte allt
Den information, som kan mätas i form av olika frekvenser och som leds vidare genom vattnet, är inte alltid bara positiv. Eftersom kroppen tar upp samtliga frekvenser som omgivningen erbjuder den, kan vi ytterligare skada oss själva genom att använda icke-adekvat vatten. De verksamma ämnena blir visserligen bortfiltrerade i de kemiskt och fysikaliskt verkande vattenreningsverken, men den information som en gång har blivit lagrad förblir kvar i vatten enligt vattenforskarnas aktuella erfarenhet.

Nästan alla "minnen" försvinner från vattnet när vattenånga blir upphettad till 400° C. För att kunna lösa upp vattnets information behövs stor energitillförsel. Detta är visserligen ett effektivt, men samtidigt också ett mycket kostsamt förfarande, som förutom denna väldiga energitillsats förutsätter också dyra och stora "karbider" för att kunna lösa upp vattnets minnen.

På liknande sätt som datorägare tömmer sina hårddiskar försöker vattenforskare befria dricksvattnet från lagrad information. Teoretiskt sett skulle skadeämnes-informationen kunna lösas upp även med hjälp av röntgenbestrålning, men nackdelen är att då skulle toxiska förbindelser uppstå. En annan icke-fördelaktig möjlighet är att behandla vattnet med laserstrålar.

När vårt vatten alltså är kemiskt "rent", är det fortfarande skadeämnesbelastat
Så förhåller det sig också med regnet. När dunsten från oceaner och hav, i form av regnmoln, avlastar sin frakt över ängar och fält, levererar de även sin skadeämnesinformation till de biologiska systemen.

Ty det är inte den kemiska substans som verkar på organismen när man dricker detta vatten, utan de ofördelaktiga frekvenser som den medför.   
Som ofördelaktiga frekvenser är hittills kända t ex 1.8 Hz och 5 Hz, medan 1.2 Hz, 2.5 Hz och 10 Hz är naturliga frekvenser. Ett lysande exempel är då det vanliga kvartsurets frekvens av 32.5 Hz, vilken är en ofördelaktig svängning. Det finns dock även kvartsur med 1 MHz, som kostar avsevärt mycket mer. Dessa sistnämnda kvartsur har ingen påvisad negativ verkan på hälsan, medan övriga kvartsuren kan utlösa besvär enligt läkares utsagor.

Mätningar av Lourdes och Gangesvatten, liksom prover från andra helande vatten har t ex visat att dessa innehåller särskilda positiva elektromagnetiska svängningar.
Vattnet från Gangesfloden, även om det egentligen är ganska smutsigt, har ett idealt spektrum av uteslutande livsstödjande frekvenser. På samma sätt förhåller det sig med andra helande källor. En metod för att fastställa vattnets kvalitet är t ex att kontrollera hur det absorberar det ultravioletta ljuset. Ju bättre vattenkvalitet, desto mindre absorberas det UV-ljus, och tvärtom. Ju starkare absorbering, desto sämre är vattnets kvalitet. Nu kan man fastställa på ett intressant sätt, att vatten som belastas med skadeämnen, även efter en grundlig rening, medelst normalt använda vattenreningsmetoder, påvisar en alltjämt hög mängd UV-absorbering. Med hjälp av olika spektrometrar går det att mäta dessa frekvenser inom ramen av samtliga elektromagnetiska våglängder.

Det levande vattnets energiinnehåll
Allt levande på Jorden är bundet med vatten. Vattnet skiljer sig från andra vätskor därigenom att det bildar ett s k tvåfas-system. Vid sidan av ett oordnat antal vattenmolekyler, finns även ett högordnat antal, alltså en oordnad och högordnad fas. Den högordnade fasen beskrivs också som kristallflytande, eftersom den har samma höga ordningsgrad som en kristall. Emedan de energetiska bindningarna är mycket få i den oorganiserade eller den normalflytande fasen, representerar de mellanmolekylära krafterna i den kristallflytande delen en mycket hög energi. De leder till bindningar mellan flera hundra vattenmolekyler.

Dessa mellanmolekylära bindningar är kända under namnet vattenbroar. Från flera sådana bindningar uppstår ett omätligt stort antal möjliga strukturer av vattnets kristallflytande fas. Man kan då tala om ett mycket komplext "gallersystem". Detta gallersystem har förmåga att svänga lik en harpa och även visa på ett stort antal egna frekvenser. Detta frekvensspektrum är en fysikalisk avbild av vattnets geometriska struktur som ändrar sig under förloppet av olika levnadsprocesser på ett för dem karaktäristiskt sätt.

Med andra ord, det går att spektroskopiskt avläsa de olika levnadsprocesserna i vattnet. Så kommer vi i framtiden att bestämma vattnets kvalitet inte bara kemiskt, utan också framför allt spektroskopiskt.

För drygt en halvt sekel sedan uppfann den österrikiska skogsvaktaren Viktor Schauberger grundläggande kunskaper om vattnet med hjälp av sina geniala iakttagelser av naturen. Han upptäckte då bl a att vattnet kan rena sig självt. Detta sker naturligt i floder och bäckar genom naturens egna olika virveltekniker. Den i särklass effektivaste och samtidigt mest biverkningsfria metoden verkar vara en extremt mångdubbel förvirvlingsprocess, varvid vattnet genomgår en kemisk och fysisk naturlig självreningsprocess. En enkel förvirvling är alltså inte alls tillräckligt.

Vattenvirvlar är alltså nödvändiga för att levande vatten kan bildas. Ju grundligare är virvlandet, desto bättre är vattnets självrening.
Enligt den världsberömda tyska vattenforskaren, och diplomfysikern, dr Wolfgang Ludwig, förmår vatten att lagra all information som en gång på vissa bestämda frekvenser blivit inpräglad i det. Vattnet kan förmedla all sådan information till andra biologiska system. Med aktuella tekniker kan man analysera substanser i vatten ända till minsta beståndsdelar, men - dessa dyra och komplicerade mätmetoder anger endast de individuella substanser som man letar efter.

Det är dock helt klart att analysera vatten med de konventionella metoderna kommer det aldrig att vara möjligt att upptäcka samtliga existerande kemiska substanser, eftersom det finns flera miljoner av dem.
En av dessa mer kompletta, okonventionella analysmetoder användas redan i dag med stor framgång av några privata forskargrupper, även om metoden fortfarande ännu inte är vetenskapligt erkänd.

När vi använder vatten, som är belastat med skadliga ämnen, lägger vi grunden - ofta under ett förlopp av flera år - för sjukdom eller försvagad hälsa. P g a detta leds dricksvattnet genom kemiska förberedelseprocesser som ska eliminera så mycket av de skadliga ämnena som möjligt. Tyvärr sker detta helt otillräckligt. Ett exempel är de olika gränsvärdena för nitrat. Detta ämne är ganska harmlöst för de vuxna, men kan allvarligt skada hälsan för ett spädbarn. Från en stad till en annan, utan att ens tala om olikheterna länder emellan, är oenigheten stor om vilken kvalitet dricksvattnet bör ha. Därför måste ofta också gränsvärdesbestämningen tyvärr ifrågasättas.

Skadeämnesbelastat vatten, vilket vi vanligtvis finner i våra vattenreservoarer, blir, som vi redan har konstaterat, visserligen kemiskt renat i vattenreningsverken och bakteriefritt, men visar vissa bestämda våglängder - precis som före reningen - samma elektromagnetiska frekvenser eller svängningar på. Dessa frekvenser kan vid närmare betraktelse tillskrivas exakt de förutvarande skadeämnen. Beroende på väglängden, kan dessa signaler i vatten vara skadliga för vår hälsa.

Vatten lagrar och utbyter information genom en klusterstruktur.

Sedan ett par år är ett forskningsarbete på gång, som undersöker växelverkan mellan vattnet och den levande organismen, nämligen de elektromagnetiska svängningarna. Det är fråga om ett område där vi hittills förfogar över endast mycket lite säkra kunskaper. När de önskade intentionerna kan bekräftas och konsekvenserna därav dras kommer detta att leda till mycket revolutionära resultat.

Man känner till att t ex i cancersammanhang finns bestämda elektromagnetiska frekvenser av tungmetallbelastat vatten. En av dessa är frekvens av 1.8 Hz, alltså en mycket låg frekvens.

När vatten renas, och även om det destilleras, finns informationen av skadeämnen, de överförda elektromagnetiska frekvenserna kvar i vattenmolekylerna, precis som förut.
Det skulle då vara tillrådligt för den medicinska vetenskapen att omsluta vattnets fysikaliska egenskaper - också kroppsvätskorna - i sina undersökningar och sträva efter att skapa forskningsprogram som kan förklara de exakta sammanhangen.  Diskussionen om gränsvärdena skulle därigenom få en helt ny dimension, nämligen betraktelsesätt: det levande vatten, vilket är något helt annat än smutsfritt eller nitratfattigt dricksvatten. Dricksvattnet kan helt enkelt inte bedömas vara bra eller oskadligt p g a att det inte överskrider vissa gränsvärden. Dessutom blir dessa gränsvärden också ofta ändrade.   

Med dessa kunskaper inför mina ögon ligger i mitt ansvar inte bara att leta efter nya gränsvärden, utan söka efter det, som kan betraktas som liv i vattnet och inte en materia kallad vatten.

Vattnet kan programmeras på nytt med hjälp av målinriktad energitillförsel, så som görs i samband med det homeopatiska skakandet. På detta sätt blev redan i Max-Planck-Institut för strömforskning i Göttingen (Tyskland) chockvågor mätta som rörde sig i ett glas med en hastighet av upp till 90 km/h. I ett laboratorium framställs homeopatiska lösningar för att lindra och bota sjukdomar genom rytmiskt skakande. Samma typ av rytmiskt skakande av olika substanser sker på naturligt sätt i haven med hjälp av vindar och vågorna. Detta resulterar till "homeopatiska" potensser, som inte leder till bot och bättring, utan innehåller olika typer av skadeämnesinformation.
Avdunstningen från haven och oceanerna bildar moln som bär med sig höggradigt informationsförgiftat regn, som sedan faller ner på våra fält, frukter och grönsaker.
Det regn som faller på våra breddgrader, sjunker ner i marken och tar med sig nya mögelgifter, ogräsbekämpningsmedel och insektsgifter. Kor som betar på ängarna får detta vatten via grästuvorna och levererar den informationsförgiftade vattendelen vidare till mjölkprodukter och kött vi äter. Vid närmare betraktelse är det så som vår livsmedelssituation ser ut.

Dessutom är det så, att all information i vattnet sprider sig med ilfart, enligt rapporten från motsvarande forskning. Varje vattenmolekyl är dipolart uppbyggt. Den fungerar som en antenn som kan både sända och ta emot. Det innebär att vattenmolekylen skickar vidare till andra den information som den själv har tagit emot.

Man har kunnat lokalisera i vattnet signaler med olika frekvenser. Vid ett forskningstillfälle mullrade dovt 7,8 Hz bas, vilket motsvarar Hippocampus´ frekvens i hjärnan. Sedan anslöt sig 72 Hz ljud som från ett porlande källvatten. Följaktligen fungerar då H2O också på UKV (ultrakorta vågor).

Sinsemellan gör sig klustrar förstådda medelst sina yttre "skal". Varje kluster deltar när det kommer till "utbyte av tankar". I orörligt vatten blir det mycket snart långtråkigt för klustrar. De blir allt trögare och efter en stund slutar de att kommunicera med varandra. Ett par små rörelser eller en frisk virvel får dem snabbt till att svänga igen och energinivån stiger mätbart.

Vetenskapsmännen kan redan höra vattnets språk, men inte ännu förstå det. Precis på samma sätt som vi i dag kan mäta om en människa tänker, sover eller drömmer, men ändå inte fastställa vad hon tänker på eller drömmer om. Den universella kunskap som gömmer sig bakom H2O-strukturen är mycket väl kodad.

Det som jag därmed vill förmedla, är kännedom om en överordnad medvetenhet som vattnet verkar besitta. Vi kan avkoda vattnets hemligheter bara i bråkstycken. Vattnet är ett intelligent t o m genialt, levande väsen av högsta ordning, som vi skulle behöva akta ärevördigt och behandla med respekt.   
Samtliga livsprocesser är alltid förknippade med det fysikaliskt-kemiska förfarandet i vattnet. Sjuka tillstånd ända fram till förlorad levnadsförmåga och död visar sig också i vattenstrukturen. Sålunda skiljer sig det förgiftade vattnets fotonspektrum ganska tydligt från det levande vattnets spektrum. Det sistnämnda visar upp ett vitalt foton-utbyte med sin omgivning. Friskt vatten visar också på ett högt energiinnehåll, som det i form av växelverkan vidarebefordar till de biologiska systemen.

Men så snart vattnet råkar i kontakt med skadliga ämnen så som t ex med bly, ändrar sig vattnets resonansegenskaper. Ett helt nytt spektrum uppstår. Varje skadeämne besitter en hel rad egna frekvenser, som genast blir överförda till vattnet så fort det uppstår en kontakt.

Levande vatten
Det finns forskning som visar att likväl som det går att upplösa skadeämnesinformation, så går det också att tillföra positiva frekvenser.   Professor Smith från England genomförde ett av försöken. Han bestrålade en försöksperson med 40 Hz frekvens under en kvart. En mätning av dennes kroppsvätskor gjordes i direkt anslutning och visade då egen mätbar svängning av 40 Hz samt dess övertoner/frekvenser. På liknande sätt låter sig kroppsvätskan visa frekvensen 50 Hz med dithörande övertonsfrekvenser, hos så gott som varje människa på våra breddgrader. Det handlar här nämligen om den vanliga växelströmmens frekvens.

Med hjälp av trådlösa magnetfält har man lyckats få både kroppsvätskor och även vanligt vatten att svänga med samma frekvenser som ädelstenar, färger, toner och alla möjliga andra i naturen förekommande nyttiga frekvenser. Levande vatten innehåller en hög mängd växelverkankvanter, dvs det absorberar biofotoner och släpper dem åter, in i en fortlöpande ombytesprocess, på samma sätt som händer i Lourdes- och Gangesvattnen.

Vatten som en gång har blivit belastat med skadeämnen är dött. Inte ens de bästa vattenreningsverken, trots lagstiftarnas föresatser, kan åter väcka vattnet till liv. Det är helt enkelt energetiskt dött och innehåller ingen nyttig information längre.

Biologiskt högvärdigt vatten måste innehålla viss information, specifikt nyttiga frekvenser, för att kunna vara tillgängligt för våra kroppar. Ändå ligger den allmänna forskningen ännu långt ifrån att överhuvudtaget tillerkänna dessa fenomen. Därmed kan vi förstå att det materiella världbetraktelsesättet ser eller forskar i bara en bråkdel av verkligheten.

Hittills har man forskat mycket litet över den energetiska växelverkan mellan de materiella och biologiska systemen. Ändå är dessa fenomen kända för mänskligheten sedan århundraden. Det vore också förmätet att påstå att vi idag skulle ha forskat och förklarat samtliga i naturen förekommande fenomen.

En sak är dock säker: dricksvattnet måste bli undersökt med spektralanalys. Vi behöver absolut gå över till levande vatten när det egna vattnet är biologiskt dött, skadligt eller tvivelaktigt. Man kan därvid inte bara utgå från gränsvärden satta av lagstiftarna, eftersom de kontinuerligt blir förändrade. Utgångspunkten måste vara en spektrometer som visar samtliga frekvenser från 0 Hz till MegaHz´ omfattning samt att denna info delges allmänheten.

Vattenkvalitet - nu syns den på fotografi

Hur olika än människors och djurs kroppsvätskor må vara jämfört med det rena källvattnet, så har de sinsemellan ändå något gemensamt, nämligen att båda innehåller ett jättelikt spektrum av livsnödvändig information.
Om man t ex fryser en droppe av friskt källvatten, så kan man under ett mikroskop se härliga iskristallstrukturer av ett ännu inte kontaminerat vatten. Dessa strukturer går också att fotografera.

Dr. Masaru Emoto från Japan har bedrivit denna typ av vattenforskning sedan 1990 -talet och har tagit tusentals foton som visar olika vattenkvaliteter. Därmed har vetenskapen fått en helt ny paradigm i handen.

Samtliga av det rena källvattnets kristaller bildar underbart vackra hexagonala strukturer. Inte en enda iskristall är helt lik en annan. De skiljer sig från varandra på samma individuella sätt som människornas fingeravtryck gör.

I  bilden ser vi ett foto av ledningsvatten. Detta uppfyller kraven i dricksvattenordningen och betraktas av resp vattenverk som "bra dricksvatten". Det syns lätt att detta vatten inte längre kan bilda kristaller, och har ingen biologisk kraft kvar.

Människans kroppsvätskor utgör, som tidigare nämnts, mellan 90%-60% av hennes kroppsvikt. Det vid utsöndring och hudandning förlorade vattnet ska ersättas med i genomsnitt 2,5 liter dagligen.
Det biologiska värdet av detta ersättningsvatten avgör nu både på kort och lång sikt vattenkonsumentens friskhet eller insjuknande.

Om människan dagligen dricker sådant vatten, får hennes organism ta till krafttag för att kunna åstadkomma högvärdig kroppsvätska, dvs den behöver mycket värdefull energi. Någon gång klarar kroppen inte av mer och börjar få besvär. Även frukt och grönsaker som vi äter lyder under dessa naturlagar. Allt konstgjort förmår inte delta i livets dynamik, och så uppstår oönskade biverkningar.

Den kända tyska vetenskapsmannen dr. Gerhard Ort från Leutenkirch sade till mig efter att ha sett  bilder tagna av Emote, att han alltid i samband med mörkfälts-blodundersökningar hade undrat varför folk så ofta hade en katastrofal blodbild. Nu visste han varför, deras blod ser ju lika söndergånget ut som det dricksvatten som de lever med.

Att beskriva vatten som bra bara därför att det håller sig inom ramen för dricksvattenbestämmelserna, håller alltså inte för de biologiska system som människa, djur och växter deltar i.

Följande fotografier visar hur man kan tekniskt och naturenligt bereda multiaktivt vatten med källvattenkvalitet av biologiskt dött ledningsvatten

Så snart människan intensivt börjar syssla med vatten, utvecklar hon ofta i sin vardag starkt utpräglat medvetande för det levande vattnet. Därmed får hon också en skarpare medvetenhet för den egna hälsan samt för helandet av vår Jord. Det hemlighetsfulla elementet vatten är en genial läromästare för oss människor.
Min största önskan och mitt mål har alltid varit att aldrig tillföra någon människa skada genom mina forskar- och upptäckarrön. Uppfyllandet av min önskan visar sig fullt mätbara vid tekniska tester vid utvecklandet av min GIE-vattenaktivator. Genom erfarenheterna av min forskning har jag också kommit att bli en djupt troende människa

av Peter Gross
Käännös: ©  Gracia Penttinen
Artikkelin  vapaa jakaminen on sallittu, niin kauan kuin sen teksti säilytetään kokonaisuudessaan ja sisältöä muuttamatta,  ja jos sen kirjoittaja ja tämä blogisivu mainitaan. 


Om Peter Gross och hans GIE vattenaktivere på svenska 
Peter Gross: Civilingenjör och uppfinnare 
Om GIE-Vattenaktivationsteknik 
Vatten - ett intelligent väsen
 

16.3.18

Peter Grossin GIE-latteen toimintamallista

Tutustuin keksijäinsinäöri Peter Grossiin toukokuussa 2000. Hankin hänen GIE-laitteensa vuonna 2003, ja se on minulla edelleen toimivana.
Nyt kun yleinen vesitilanne on pahentunut, valitettavasti, niin kuin Peter Gross ennusti jo tuolloin, olen saanut kysymyksiä tämän laitteen hankinnasta.


Vuosia sitten julkaisin tässä blogissa Peter Grossin tekstejä, tosin en ainuttakaan, jossa itse laite esitellään. Nyt korjaan sen puutteen.

Samaan aikaan kun tutustuin Peter Grossiin, tutustuin myös Marion Kupratiin, josta on kehittynyt todellinen vesiasiantuntija. Hänen yrityksensä Agua-Viva toimii Gironassa Espanjassa, Barcelonan lähellä.  Kaikissa vedenpuhditus/uudistuslaitteita koskevissa kysymyksissä luotan Marion Kupratiin, ja olen edelleen yhteydessä häneen.

Agua-Vivan kotisivut ovat espanjaksi, mutta yhteydet voivat tapahtua myös saksaksi (Marionin äidinkieli) tai englanniksi. AGUA-VIVAn sivut, jolla laite esitellään

Peter Gross erosi vuosia sitten, ja hänen patenttinsa jäivät hänen ex-vaimolleen. Sen jälkeen Peter Gross on toiminut mm. yhdessä poikansa kanssa. Hän on myös kehittänyt laitetta edeelleen, koska hänellä ei ole "oikeutta" siihen alkuperäiseen laitteeseen. Nykyisessä laitteessa on mm. mukana veden muuttaminen emäspitoiseksi.

Aikaisemmissa Peter Grossiin liittyvissä jutuissani en ole esitellyt tämän laitteen toimintaperiaatteita. Tässä ovat nyt se alkuperäisen mallin 15 toimintaperiaatetta.
GIE-vedenaktivointitekniikan 15 toimintaperiaatetta (Peter Grossin mukaan)
Laitteen henkistä toimintaperiaatetta ei tässä yhteydessä selitetä. Se mikä pystytään mittaamaan, riittäköön selitykseksi.

1.    Veden virtauksen johtaminen sisääntuloputkesta kahteen haarautumaan (Peter Grossin malli)
2.    Virvelöinti kierrättämällä vesi ruuvikierteen muotoisessa putkessa (Viktor Schaubergerin malli)
3.    Virvelöinti (pohjois-)magneettisesti aikaansaatujen vesimolekyylien polariteettisuuntauksen avulla (Tri Patrik Flanaganin malli)
4.    Kestomagneettisesti vaikuttava veden ionisointi
5.    Pysyvä magneettinen vaikutus veden kalkkistruktuuriin, mistä seuraa se, että vesi on pehmeää ja ideallista iholle. Myös pesuainetta tarvitaan vähemmän
6.    Virvelöinti 17 kertaisesti paine/imu vaiheen avulla tuhannesosa sekunnin tahdissa (Peter Grossin malli)
7.    17 kertainen korkeapaine/alipaine vaihe tuhannesosa sekunnissa, mikä johtaa puhtaaseen fysikaaliseen bakteerien kuolemaan (Peter Grossin malli)
8.    Virvelöinti veden virtauksesta johtuvien sähkömagneettisten kenttien avulla, joilla on erilaisia kenttävaikuttajia, ja antaen sen vaikuttaa vettä kuljettavien johtojen välillä ja johdoissa. Virvelöinti tapahtuu vapaiden ionien kuljettamana ja veden juoksusta johtuvalla sähkövirralla, ilman että apuna on köytetty teknillistä sähkövirtaa (Peter Grossin malli)
9.    Virvelöinti (etelä-)magneettisesta aikaansaadun vesimolekyylien polariteettisuuntauksen avulla, käyttämällä äkillistä kääntymissuunnan muutosta (Tri Patrik Flanaganin malli
10.   yli 10 000 materiaalisesti taltioidun luonnollisen värähtelytaajuuden infon siirtäminen
11.    Ei-materiaalisten luonnon värähtelytaajuuksien informaation siirtäminen. Esim. päivänvalo, täydenkuunvalo, Maapallon värähtelytaajuus, planeettojen värähtelytaajuudet jne.
12.    Korkeatasoinen eristys sähkösaastetta vastaan (Peter Grossin malli)
13.    Veden rikastus hapen avulla (noin 5-8- %) ilman hapen lisäämistä
14.    5-kertainen orgonlataus (Wilhem Reichin malli)
15.    Virtaavan veden korkeatasoinen energisointi käyttämällä laitteessa ainoastaan materiaalia, jonka molekyylit ovat yhdenmukaisesti suunnatut (Peter Grossin malli)

Yllämainitut toimintaperiaatteet työskentelevät samanaikaisesti. Vesijohtoveden virtaaminen GIE-laitteen läpi kestää noin puoli sekuntia. GIE-tekniikka käyttää ainoastaan luonnonenergiaa – vapaata energiaa. Laite ei sisällä liikkuvia osia, eikä mekaanisia sulkuja. Rakennusosien korvaamisen ja huollon tarvetta ei siksi synny. Laitteella on pitkä käyttöaika, Peter Grossin mukaan jopa 50 vuotta

Kapasiteetti 800 – 1300 liter/tunnissa riippuen vedenpaineesta
Paino 6 kg       Pituus: 570 mm       Halkaisija: 90 mm

Maaliskuu 2018 © Gracia Penttinen. Artikkelin  vapaa jakaminen on sallittu, niin kauan kuin sen teksti säilytetään kokonaisuudessaan ja sisältöä muuttamatta,  ja jos sen kirjoittaja - Gracia Penttinen - ja tämä blogisivu mainitaan.

Muut Peter Grossiin liittyvät kirjoitukseni


5.9.17

Miten minusta tuli runojen kääntäjä


Oikeastaan varhaisimmat "Joskus" jutut ovat ¨nyt jääneet viimeisiksi. Niitä aivan ensimmäisiä en ole edes ajatellut julkaista, koska vuosien mittaan monet asiat muuttuvat ja menettävät sen merkityksen, mikä niillä silloin "joskus" oli... 
Bertil Martinssonin runot/aforismit ovat joissain tapauksissa jo vuosikymmenien takaisia, mutta koska ihmisen mieli – psyke vaihtuu hitaasti, ne voivat olla vieläkin "ajankohtaisia".
Bertil Martinsson tuli elämääni Harmoonisen Konvergenssin vuonna 1987. Silloin tapahtui monia asioita, joilla oli vaikutus n.s tulevaisuuteeni. Meillä oli yhteisiä harrastuksia, ja näimme silloin tällöin niissä yhteyksissä, olematta mitenkään varsinaisia kavereita. Joskus vuosia myöhemmin tapasimme, taas yhteisen harrastuksen puitteissa. Silloin tulivat puheeksi hänen tekstinsä, jotka hän halusi julkaista pohjoismaisilla kielillä. Sanoin, että voisin kääntää ne suomeksi. Bertil innostui, ja yhteistyömme alkoi.
Runojen - aforismien kääntäminen oli aika iso homma, vaikka käännettyjen sanojen määrä ei ollut kovinkaan suuri. Jotain asioita ei kertakaikkiaan voinut vain "kääntää" kielellisesti, vaan myös kulttuuriin kuuluvaa ajatusmaailmaa tai asioiden ilmiasutapaa huomioiden. Niin me sitten istuimme tuntikausia tekstejä puiden. Olin usein jotunut tekemään oman versioni hänen ideastaan, ilman, että sanat olivat samat. Sitten käänsin tämän versioni hänen ajatuksestaan hänelle ruotsiksi. Sen jälkeen hän tunnusteli, oliko idea pysynyt samana kuin hänen alkuperäinen ideansa. Jos nïn oli, hän hyväksyi tekstini.
Samanaikaisesti testasin ja hioin suomenkielistä sanamuotoa Tarja nimisen ystäväni kanssa. Nämäkin keskustelut olivat todella tärkeitä, ja jopa hilpeitä ja samalla mahtavia. Kielenhiontaa sanan suurimmassa merkityksessä.Varsinaisen silauksen kolmelle julkaistavalle käännökselleni antoi sitten kustannusyhtiön virkailija Maisa Tonteri. 
Kirjoja julkaistiin suomeksi kolme kappaletta. Käänsin kaikkiaan kuusi. Niistä kolmesta sain luonnollisesti käännöspalkkion käytettyjen sanojen mukaan. Tapaamiset Tarjan kanssa ja tunteja kestäneet keskustelut Bertil Martinssonin kanssa olivat mielestäni osa palkkiota, jolle ei voi mitata rahallista arvoa.
Kun pääsin kääntämisen vauhtiin, eli Bertil Martinssonin ajatusmaailmaan, käänsin siis kolme kirjasta lisää, vaikka tiesin, että niitä ei julkaistaisi. Siitä lähtien ne ovat odottaneet hetkeä, jolloin ne voisivat tulla esille digisäilytyksestään.

Sain homman lopuksi Bertililtä myös kirjan nimeltä “Knorr – på tur med Eros och andra gudar”. Takerruin tai kaaduin tuohon “knorr” sanaan. Sehän on niin monimerkityksinen, aina siansaparosta jonkun asian huipennukseen. Toinen mahdottomuus oli mielestäni tiettyjen runojen visuaalinen (layout) ulkoasu, jota ei voinut millään edes pyrkiä säilyttämään. Ja kolmas on aivan kielellinen leikki. Ruotsinkielessä voidaan sanan merkitys muuttaa aivan toiseksi vain vaihtamalla sanan osana olevaa prepositiota, esim. påslag – nedslag - avslag...uppslag - inslag - förslag - genomslag - överslag - nederslag - bakslag - utslag - omslag - mellanslag... Suomeksi tähän tarvitaan aina kokonainen uusi sana.
Bertil lupasi myös, että, voisin etsiä niille kolmelle ei-julkaistavalle kustantajan, hoitaa jutun ja saada jopa rahaa - kenties. Mutta olin poistumassa Pohjolasta, enkä halunnut viivyttää lähtöäni - en edes runojen takia.
Vuosien mittaan – eri elämän tilanteissa - mieleeni on usein pompahtanut joku näistä viisauksista. Lopulta tunsin, että niitä kenteis voisi jakaa muillekin.
Löysin Bertil Martinssonin hiljattain uudelleen, digimaailmasta somen kautta. Aloimme keskutella asiasta. Ja hänestä tekstien julkaiseminen suomeksi blogissani on ihan hyvä juttu.
Joten tässä ne ovat.. Nimiä painamalla avautuvat itse runotekstit
Kääntämäni Bertil Martissonin tekstit:
Toisten muuttamisen taitoa - Om konsten att ändra andra 1986  

Rakastamisen taitoa (suomeksi 1999) - Om konsten att älska andra 1987 

Totuudessa pysymisen taitoa - Om konsten att (inte) ljuga 1988
 
Anteeksiantamisen taitoa (suomeksi 1999) - Om konsten att förlåta 1990

 
Elämisen taitoa - (suomeksi 1999) Om konsten att leva 1991


Olemassaolemisen taitoa 1996 Om konsten att vara 1996
Runoilijan omat kotisivut: Bertil Martinssons samlade växtverk
Syyskuu 2017, © suomalaiset tekstit Gracia Penttinen
Artikkelin  vapaa jakaminen on sallittu, niin kauan kuin sen teksti säilytetään kokonaisuudessaan ja sisältöä muuttamatta,  ja jos sen kirjoittaja - Gracia Penttinen - ja tämä blogisivu mainitaan.

OLEMASSAOLON TAITOA

Bertil Martinsson ©

Ruotsinkielinen alkuperäisteos: Om konsten att vara 1996

Suomennos : © Laine Gracia Penttinen

Olemassaolon taitoa

***
LUKU I

Alussa
olimme oma itsemme.

Sen jälkeen meitä muokattiin
olemaan kuin toiset.

Loppuajan
elämästä tarvitsemme
löytääksemme uudelleen
oman itsemme.

Jollet halua
olla oma itsesi
jää jäljelle vain
totuttautuminen.

***
LUKU II

Autuaampaa
kuin opettaa
on oivaltaa

Kehitys
on sen kehittämistä
joka jo on olemassa.

***
Kuka olet
heijastuu
siinä mitä sanot
ja siinä mitä teet.

Epäsopusoinnun
vallitessa
sanojen ja tekojen välillä
lasketaan teot.

***
Niinkuin nähdään
sinun toimivan
pienessä
uskotaan
sinun toimivan
suuressa.

Tavallisesti
päätelmä pitää.

***
LUKU III

Jokainen rajoitus
on haaste.

Elämä ilman haasteita
on kuin korkeushyppy
ilman rimaa.

Rima voi olla niin korkealla
että vaikuttaa toivottomalta
edes yrittää.

***
Kukaan ei ole päämäärätön.

Jollei sinulla ole päämäärää
olkoon päämääränäsi
päämääräsi löytäminen.

Jos et tiedä mitä haluat
ei se tarkoita
ettet mitään halua.

Se tarkoittaa vain
ettet tiedä
mitä haluat.

***
Eräs tapa välttää
olennaista elämässä
on omistautua
arvostelemaan
muiden kyvyttömyyttä
huolehtia yksityiskohdista.

***
Voit tehdä vahinkoa
luodaksesi
ymmärrettävän syyn
ymmärtämättömälle velalle.

Voit antaa vahingoittaa itseäsi
luodaksesi
uskottavan syyn
uskomattomalle vihalle.

***
Olemassolo voi olla sellainen
että saat aina
mitä sisimässäsi haluat.

Jos tiedät mitä haluat
saat sen mitä haluat.

Jos et tiedä mitä haluat
saat silloinkin mitä haluat
haluatpa
tai et.

***
LUKU IV

Kiukku on kulissi
valheen puolustukseksi.

Raivo on alkuvoima
totuuden palveluksessa.

***
Houkutus on työkalu
sisimmälle kaipuullemme.

Pelko on työkalu
suurimmalle haasteellemme.

Voit olla houkutettu.

Voit olla pelokas.

Se mikä houkuttaa
ja se mikä pelottaa
voi osoittautua olevan sama asia.

***
Voi olla kalliimpaa
antaa periksi
mielijohteilleen
kuin hallita ne.

Voi olla kalliimpaa
kieltää
mielijohteensa
kuin antaa niille periksi.

Tappaa intohimo
on riistää henki
osalta itseään.

***
Toisinaan haluamme
oppia pitämään
siitä mitä inhoamme.

Toisinaan haluamme
lopettaa pitämästä
siitä mitä emme inhoa.

Mikä on silloin se tahto
joka haluaa vaihtaa yhden tahdon
toiseen?

***
Sinulla on vastuu
tietää
mitä tunnet
ja kuinka ajattelet.

Sinulla on vastuu
kaikesta mitä sanot
ja kaikesta mitä teet.

Se mitä sanot ja se mitä teet
voivat vaikuttaa
siihen mitä ajattelet
ja mitä tunnet.

***
Sen mitä pidät itsestään selvänä
on ainoa
mitä et koskaan tule
asettaneeksi kyseenalaiseksi.

Tiedätkö, keneltä
aikoinaan sait sen
mitä pidät itsestäänselvänä?

***
LUKU V

Taide
on vapautta
sidotussa muodossa.

Taide on peili
joka antaa katsojalle
tilaisuuden kohdata
tähän saakka tuntemattomia
osia itsestään.

***
Peilin takaa
et löydä
mitään.

***
LUKU VI

Suuttumustaherättäväksi
kutsutaan sitä käytöstä
joka herättää
sen suuttumuksen
joka jo on olemassa
suuttuneessa.

Eräs tapa
välttyä
herättämästä suuttumusta
on olla tekemättä mitään
mutta myös se
voi herättää suuttumusta.

***
Kuinka voikaan
oppia täyttämään
toisten vaatimuksia
ja odotuksia
kun ei edes
voi täyttää
omiaan?

Se joka on oppinut
elämään oman
epätäydellisyytensä kanssa
voi helpommin elää
myös toisten.

***
LUKU VII

Ettei raha
mitään merkitse
pitää useimmiten paikkansa
sille jolla jo on.

Hyvä rahamäärä
päihittää
hyvän maineen.

***
Voit olla
antelias pienessä
ja saita suuressa.

Voit olla
antelias suuressa
ja saita pienessä.

On helpompaa tuhlata
toisten varoja
kuin omiaan.

***
Voit tehdä hyvää
pelosta
tehdä pahaa.

Voit tehdä hyvää
huonon omantunnon vuoksi.

Voit tehdä hyvää
tehdäksesi
hyvän vaikutuksen.

***
Antaa siitä mitä sinulla on
sille joka mieluummin
halusi jotain muuta
on kuin syöttäisit kaneja
kalalla.

Keneltä tahansa
et halua
sitä mitä mieluimmin haluat.

Hyväntahtoisuus ilman kunnioitusta
on kuin musiikki
epävireisellä pianolla.

***
Voit osoittaa kiitollisuutta
jota et tunne
ja pitää sisälläsi sen
mitä todella tunnet.

Kiittämättömyys
voi johtua pelosta
keksiä vielä lisää
aihetta kiitollisuudelle.

***
LUKU VIII

Voit suosia
omaa seuraasi
enemmän kuin toisten.

Voit suosia
toisten seuraa
enemmän kuin omaasi.

Vaatimattomuus pukee
niin kauan kuin sitä ei liioitella.
***
Se joka epätoivoisesti
tarvitsee ystävää
ei löydä ketään.

Kuka kestää sen
joka ei siedä
omaa seuraansa?

***
Voit kohdata minut ja teeskennellä
että olen joku toinen
jonka mieluummin
olisit halunnut tavata.

Mutta kenties teen samoin,
ja silloinhan voimme miettiä
kuka oikeastaan
kohtaa kenet.

***
LUKU IX

Kukaan ei voi ymmärtää
toisten todellisuutta
ilman että on ymmärtänyt omansa.

Voit etsiä jotakuta
joka ymmärtää sinua
kunnes ymmärrät
ettei kukaan voi ymmärtää sinua.

***
Jos pelkäät
sanojani
keskeytät minut
sanomalla
sitä vastaan mitä luulet
että olisin sanonut
jos olisit antanut
minun päättää lauseeni.

***
Jos luulet tietäväsi jo
et saa tietää lisää.

Voit väistää
puhumalla
jostain muusta.

Voit väistää
kysymällä
jättämättä
tilaa vastaukselle.

***
Kuuntelet mielelläsi
häntä joka sanoo
sen mitä mieluiten haluat kuulla.

Kuuntelet mielelläsi
häntä joka sanoo
sen mitä itse halusit saada sanotuksi.

***
Vahva ääni
voi vahvistaa
heikkoa perustetta.

Vahva peruste
puhuu puolestaan.

***
Kertomalla minulle
mitä tunnen
olet usein väärässä.

Kertomalla minulle
mitä tunnet
olet aina oikeassa.

Subjektiivisesti katsottuna
kaikki on objektiivista.

Objektiivisesti katsottuna
kaikki on subjektiivista.

***
Kaikki mitä sanot
käsittelee sinua.

Kaikki mitä sanon
käsittelee minua.

Mitä luulen
sinun ajattelevan
ei kerro paljoakaan sinusta
mutta koko joukon minusta.

***
LUKU X

Enemmistö
ihmisistä
kuuluu vähintään yhteen
vähemmistöön.

Painovoimanlain edessä
olemme tasa-arvoisia.

***
"Yleinen mielipide"
ei aina ole viisain,
ehkäpä ei edes
yleisin.

***
Voidaksemme puhaltaa
samaan hiileen
on meillä oltava
sama visio.

On olemassa yhteistöitä
joita voidaan verrata
alukseen
jossa on kaksi kapteenia
omine päämäärineen.

***
Ajattele jos käyttäytyisimme
ikäänkuin kaikki tekomme
jossain muodossa
palaavat takaisin luoksemme!?

Ajattele jos pyrkisimme
muokkaamaan olemassolomme sellaiseksi
että myös
heikoimmin varustettu veljemme
saa aiheen siunata
päivän jolloin hän syntyi!?

***
LUKU XI

Se joka saa paljon kehuja
kyvystään
kantaa taakkoja
kärsii mielellään hiukan lisää.

Monille vaikuttaa olevan helpompaa
kantaa toisten kärsimys
kuin omansa.

***
Ainoa kärsimys
jota voidaan välttää
lienee se
joka seuraa
yrityksistä välttää
välttämättöntä kipua.

Sillä joka on valmis
kohtaamaan koko kipunsa
ei ehkä enää olekaan mitään
kohdattavaa.

***
LUKU XII

Näin puhui vankkumattomuus:
- Näin olemme aina tehneet
ja jos nyt muuttaisimme tapamme
niin meidänhän olisi tunnustettava
tehneemme väärin koko ajan!

Sellaista mikä ei muutu
ei ole.

Haluttomuus muuttua
kilpailee jähmettymisen
vastustuksen kanssa.

Useimmat muutokset
tapahtuvat siksi
tiettyjen raamien sisällä.

Vaikeus
omaksua uusi näkökanta
pohjautuu haluttomuuteen
luopua vanhasta.

***
Samoin kuin aikamme
halveksuu sitä
mikä nyt on "muodista"
halveksuu tulevaisuus
sitä mikä meidän aikanamme
on "muodissa".

Jonkun voi olla
yhtä vaikea pysähtyä
kuin toisen
lähteä käyntiin.

Kukaan ei ota toista askelta
ennen ensimmäistä.

***
LUKU XIII

Voit surra
sitä mikä on ollutta
ja mennyttä.

Voit surra
sitä mitä tarvitsit
etkä koskaan saanut.

Voit surra
sitä mitä et tarvitse enää.

Et voi surra
sitä mitä et tiedä
kadottaneesi.

***
Voit olla
niin varattu
kaivatessasi sitä
mitä sinulle ei ole
ettet näe
sitä mitä sinulla on.

***
Yksi
lohduttautuu
sillä että kaikki
olisi voinut olla pahemmin.

Toinen lohduttautuu sillä
että kaikki voi
olla paremmin.

***
LUKU XIV

Kaikki mennyt
luo lähtökohdan
kaikelle tulevalle.

Tietysti on hyvä
suunnitella
mutta ei
sitä tulevaisuutta
joka jo on ohi.

Muuttaa
mennyttä
on hieman vaikeampaa
kuin laittaa
timatti solmuun.

***
Leppymätön on hän
joka rakastaa
vihaamista.

Viimeinen jolle
meidän on lepyttävä
on itsepintainen
leppymättömyytemme.

***
Syvintä häpeää
ja pahinta pelkoa vastaan
ei ole olemassa apua
niin kauan kuin häpeämme
häpeäämme ja pelkoamme
kohdata pelko.

Ehkä jonkun on
uhrattava elämänsä
jotta voisimme ymmärtää
ettei kukaan luovu
leppymättömyydestään
vain siksi että joku toinen
on uhrannut elämänsä.

***
Joku toivoo
miellyttävää tulevaisuutta.

Toinen odottaa
miellyttävää menneisyyttä.

Ennalta-ajattelu
on sitä jälkiviisautta
joka ei ole vauhkoutunut harmitteluksi.

Ikuinen nuoruutemme
voi johtua siitä
ettei meillä ole
henkilökohtaista kokemusta
tulevista vuosistamme.

***
LUKU XV

Ihminen on aina
tarvinnut luontoa.

Luonto ei ole koskaan
tarvinnut ihmistä.

Sukupuuttoon hävittäminen on eräs tapa
varastaa jälkeläisiltämme
- siinä määrin kuin saamme heitä.

***
Onko lisäkasvu hyväksi vai ei
riippuu siitä mikä kasvaa
ja siitä kuka lopulta
saa huolehtia sadosta.

On helpompaa hajoittaa
kuin koota.

Olisi oltava autuaampaa
huoltaa kuin hajoittaa.

***
Ihmisen älykkyys
suo hänelle mahdollisuuden
tuhota
edellytykset
omalle olemassaololleen.

Ihmisen
älykkyyden puute
voi ehkä saada hänet
tekemään sen.

Ihmisen älykkyys
voi ehkä saada hänet
olemaan tekemättä sitä.

***
LUKU XVI

Voit välttää elämää
jotta sinun ei tarvitsisi elää
pelossa
kadottaa jotain tärkeää
kun kuolet.

On parempi menettää elämä
kuin elämänhalu.

Eräs elämänhalun muoto
on halu
löytää elämänhalu.

***
Yksi
luulee olevansa keho
sielu
kaupanpäällisinä.

Toinen
luulee olevansa sielu
keho
kaupanpäällisenä.

***
On mahdotonta tietää
mitä tapahtuu
kuoleman jälkeen.

Voimme mahdollisesti elää niin
ettemme tarvitse tietää
mitä tapahtuu
kuoleman jälkeen.

Tilapäinen
kuoleman läheisyys
voi herättää henkiin
pysyvän rakkauden
elämään.

***
Yksi hullu osaa vastata
enemmän kuin seitsemän viisasta osaa kysyä.Täytämme epätietoisuuden
pahimmilla aavistuksillamme.

Täytämme epätietoisuuden
hurskaimmilla
toiveillamme.

***
Vaikeutemme
löytää Jumala
ja uskoa
voi johtua siitä
että Jumala on
meitä lähempänä
kuin uskommekaan.

***
Miksi
elää?

Miksi
ei?

Miksi
kysyä?

***
Elämä on
oma
palkkansa.

Takakansi
Tämä pieni kirjanen
sisältää kokoelman ajatuksensiruja
joka käsittelevät
olemista sellaisena ihmisenä
kuin olet
-ja sehän ei ole mikään konsti.

Samalta kirjailijalta:
Toisten muuttamisen taitoa - Om konsten att ändra andra 1986
Rakastamisen taitoa (suomeksi 1999) - Om konsten att älska andra 1987
Totuudessa pysymisen taitoa - Om konsten att (inte) ljuga 1988
Anteeksiantamisen taitoa (suomeksi 1999) - Om konsten att förlåta 1990
Elämisentaitoa (suomeksi 1999) - Om konsten att leva 1991

Runoilijan oma kotisivu: 
Bertil Martinssons samlade växtverk
Syyskuu 2017, © suomalaiset tekstit Gracia Penttinen
Kaikki oikeudet pidätetään. Osittainenkin lainaaminen ilman tekijän kirjallista lupaa kielletty tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti.