Joskus

Joskus
Logo

20.3.18

Peter Gross: Civilingenjör, vattenforskare och uppfinnare

I slutet av april 2007 på den 35.e internationella uppfinnarmässan  i Genève tilldelades en guldmedalj till  Peter Gross och hans  GIE vattenaktiverare.
Med hjälp av  en speciell GDV-kamera utvecklad av Dr. Konstantin Korotkov kunde man visa att kvaliteten av vatten som flyter genom GIE-vattenaktiveraren förbättras förvånansvärt.  Tack vare detta fick Peter Gross sin guldmedalj. 


Ett par ár tidigare hade den finska skeptikerorganisationen givit sitt "Huuhaa" (trams) pris  till ägaren av tidskriften Minä Olen (Jag är), för att denna försökte göra GIE-vattenrenaren känd i Finland.

Peter Gross besökte ett antal gånger Finland, men inte Sverige, för att berätta om sin uppfinning .

Under åren fanns det visserligen också några försök att sprida kunskap om GIE-vattenaktiveraren och att sälja den i Sverige.

Min egen bekanntskap med Peter Gross började i maj 2000 på Tenerife. Sedan  reste jag med honom i Finland, tolkade och översatte. Under ett antal år satte jag mig in i vattenforskningen i stort. Jag hade också möjlighet att  besöka Agua Ligros fabrik i Tyskland.

Fram till år 2000 hade Peter Gross redan studerat vatten i 20 år. Hans forskningsarbete baserades bl a på följande välkända vattenforskare: Viktor Schauberger, Rudolf Steiner, Nikola Tesla, Patrik Flanagan, Jaques Benveniste, Wilhelm Reich, Johann Grander och många andra.

Sedan han separerade från sin hustru slutade han att vara aktiv med i deras gemensamma företag Agua Ligro. Han började istället arbeta tillsamans med sin son och utveckla sin uppfinning vidare. Jag känner till att de sålde t ex till Saudi-Arabien, och många andra länder.

Genom Peter Gross lärde jag känna Marion Kuprat som sedan dess har fortsatt att arbeta med vattenfrågor. Hennes företag Agua-Viva finns sedan flera år i Girona, nära till Barcelona i Spanien. Och genom Marion Kuprat lärde jag känna den tyska försäljaren av himalaysalt, Raab, från Tyskland, vilket gav ytterligare "vattenkontakter" för mig

Under sina föredrag i början av 2000-talet  berättade Peter Gross om sina framtidsvisioner ang vattnet.

Vatten - ett av grundelementen i våra liv!
Inom loppet av några år
  •   vi har smutsat jordens vatten så att vi kan börja prata om årtusendets största problem.
  •   vi kan se att många sjukdomar beror på kvaliteten på det dricksvatten vi använder.
  •   vi kommer att betala för en flaska bra dricksvatten mer än för någon annan dryck
I  vårt samhälle har vattnet blivit bara förbrukningsartikel och  transportmedel. De vattenreningsmetoder som används för dricks- och förbrukningsvatten återspeglar denna uppfattning.  Men vatten är mycket mer än bara förbrukningsprodukt ... Det största problemet för varje hushåll är att se till att deras dricksvatten är tillräckligt bra för människor, djur och växter så att de kan hålla sig vid liv.

Hemma hos mig har jag en GIE-vattenaktiverare installerad i vattenledningen - som påminnelse om åren när jag vandrade med vatten och Peter Gross. .

Tyvärr verkar det som om Peter Gross´ förutsägelser om framtiden för världens vatten har till en stor del blivit besannade.

Marion Kuprat - Agua Vivas hemsida finns ett antal  artiklar om GIE-vattenaktiveraren.  Företagets hemsida  är på spanska, men hon har sparat gamla artiklar som Peter har skrivit, så dessa texter är på tyska.  Jag översatte några av dem för flera år sedan, men fann endast en längre artikel. Att läsa den kan vara lite jobbigt, eftersom Peters sätt att uttrycka sig kan vara ganska komplicerat.  Kanske någon orkar läsa den.

En kort video i vilken dr. Patrick Flangan berättar om sin erfarenhet med GIE vattenaktiveraren.

Presentation av GIE vattenaktivatorn på AGUA-VIVAs hemsida.

Mars 2018 ©Gracia Penttinen

Om Peter Gross och hans GIE vattenaktivere på svenska 
Peter Gross: Civilingenjör och uppfinnare 
Om GIE-Vattenaktivationsteknik 
Vatten - ett intelligent väsen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar