Joskus

Joskus
Logo

2.9.12

Planeetoista ja tähdistä Mayojen maailmassa, osa 5 Kiintotähtiä

"TOTTA JA TARUA"

Planeetoista ja tähdistä Mayojen maailmassa - Kiintotähtiä
Kosmisina olentoina Mayoilla on ollut ja on jatkuvasti yhteyksiä tähtiin. Osa näistä tähdistä kuuluu Galaktiseen Liittoon. Mainitsemani tähdet ovat olleet, ja ovat edelleenkin tärkeitä Mayakansalle. Ne ovat auttaneet ja auttavat Maaplaneetan kehityksessä. Kiintotähdet eli auringot erottuvat taivaalla planeetoista siten, että ne ikään kuin "vilkkuvat
Voimme käyttää tähtien energioita apunamme kun meditoimme. Tätä tähtien meditoimista on esiintynyt kaikissa kulttuureissa. Niille jokaiselle on kehittynyt omat suosikkitähdet, joiden kanssa ryhmän jäsenet työskentelivät oman erityisen tietoisuutensa nojalla. Eri tähtien vuodenaikoihin liittyvät ilmentymät ovat tärkeä osa näitä meditaatioita. Mayakansalla on paljon tähtiin liittyviä rituaaleja, koska he ymmärtävät niiden suuren merkityksen.

Galaktinen federaatio/liitto
Liitto johtaa, luokittelee ja tarkkailee mitä planeetallamme tapahtuu. Sen toiminnoissa heijastuu galaktisen vapaan tahdon täydellinen kunnioitus. Galaktinen liitto ei puutu aktiivisesti tapahtumiin, paitsi silloin kun on kysymyksessä karman lakien täyttämisen. Tähän liittoon kuuluvat nykymaya José Argüellesin mukaan mm. seuraavat tähtijärjestelmät: Aldebaran Altair, Antares, Arcturus, Fomalhaut, Procyon, Regulus, Seulaset, Sirius, Vega,...
Galaktinen liitto tunnetaan myös nimellä Maailmoiden liitto (Association of Worlds) Siihen kuuluu fyysisiä ja ei-fyysisiä olentoja monista eri tähtijärjestelmistä. Nämä olennot tapaavat monissa erilaisissa galaksiamme koskevissa tarkoituksissa. José Argüelles kertoo että Galaktinen Liitto oli eräs hänen aikaan ja sen tajuamiseen liittyvien työkalujen, kuten esimerkiksi Uniloitsun ja Telektonin toimeksiantajista. Myös 13 Kuun kuukalenteri on Galaktisen Liiton inspiroima.

Aldebaran (Galaktinen liitto)
Aldebaran on keltainen jättiläinen, jonka etäisyys Maasta on 70 valovuotta.
Hilarionin mukaan tähän tähteen liittyy rakastava energia. Maaplaneetalla Kristuksena tunnettu Olento oli yhteydessä tämän tähden olentojen kanssa. Aldebaranin olennoilla on syvä rakastava tietoisuus kuoleman todellisesta luonteesta ja siitä irrottautumisen vaikeudesta, jonka kanssa ihmiskunta tekee parhaillaan työtä. Jo kauan ennen kuin ihmiset tulivat Maahan, ne olennot, jotka asuttivat neljännen Aldebarania kiertävän planeetan, pystyivät ymmärtämään kaikenlaisia voimakkaita energioita ja työskentelemään niiden avulla. Aldebaranin oman sisäisen kehityksen tuloksena nämä olennot istuttivat joitakin heimoja Maan erämaa-alueille. Näitä ovat muun muassa Israelin heimot, beduiiniheimot, sekä Nairobin, Sudanin ja muutamien muiden erämaiden heimot. Sen jälkeen yhteys Aldebaraniin katkaistiin, jotta aldebaranilaiset eivät pystyisi vaikuttamaan Maan ihmisten Vapaaseen Tahtoon. Aldebaranin olennot toivovat, että ihmiskunta pystyisi eräänä päivänä luomaan sivilisaation yhteistyössä heidän kuudennen planeettansa kanssa.

Alfa-Centauri (Galaktinen liitto)
Lähin kiintotähtemme Alfa-Centauri on Kentaurin tähtiryhmän kirkkain aurinko. Eteläisellä taivalla loistava Alfa-Centauri on kolmanneksi kirkkain taivaallamme näkyvistä auringoista. Sitä kutsutaan joskus nimellä Tolliman tai Rigel Kentaurus, eli Kentaurin jalka. Alfa-Centauri sijaitsee 43 valovuoden päässä Auringosta. Kentaurin aurinkokunnan aurinkoja on oikeastaan kolme, joista kaksi on hyvin lähellä toisiaan. Kolmas, joka on näihin kahteen nähden hyvin kaukana, tunnetaan nimellä Proxima (lähin) Centauri. Tämä meistä 4,2 valovuoden päässä oleva tähti on valovoimaltaan heikoin tunnettu aurinko. Sen valovoima on vähemmän kuin 10.000 osa Auringon valovoimasta. 
Joissakin kanavoiduissa tiedoissa kerrotaan, että Alfa-Centauri olisi se aurinkokunta, johon Maaplaneetalta siirretään ne, jotka eivät halua siirtyä planeettamme kanssa neljänteen ulottuvuuteen.

Altair (Galaktinen liitto)
Altair nimi on peräisin arabian kielestä "al tair"(= lintu). Se sijaitsee Kotkan tähtikuviossa. Altair on vaalean keltainen tähti, jonka etäisyys Maasta on 16 valovuotta. Se on valovoimaisten aurinkojen joukosta lähin naapurimme. Altair pyörii erittäin nopeasti. Sen kiertoaika akselinsa ympäri on alle 6,5 tuntia. Altair sisältää magnesiumia, rautaa ja titania. 
Altair on Vegalaisten asuttama. Sen sivilisaatio on rauhallinen, mietiskelevä ja filosofisesti suuntautunut. Altairilaiset eivät ole hiljattain olleet mukana avaruuden valloituksessa. Altair avustaa ihmisiä mm. oikeassa ymmärtämisessä. 

Antares
Antares nimi on peräisin kreikan kielestä, ja tarkoittaa "se joka muistuttaa Aresta” (Ares = Mars = sodanjumala). Antares on kelta/oranssi superjättiläinen, joka sijaitsee Skorpionin tähtikuviossa 400 valovuoden päässä Maasta. Antareksen on todettu olevan kaksoistähti, joista toinen on väriltään vihaisen punainen ja toinen smaragdinvihreä. Pienempi aurinko on kääpiö, jota on vaikea tarkkailla, koska sen valovoima hukkuu suuremman auringon loistoon. Antareksen kromosfääri on erittäin iso ja radiosäteilyä aiheuttava. Siihen kuuluu myös laaja voimakkaiden tähtituulien alue, jonka kääpiöaurinko ionisoi. Antareksen auringon ympärillä on neljä kiertorataa käsittävä planeettajärjestelmä. 
Hilarionin mukaan Antareksen ihmiskunnalle antama opetus on pystyä ymmärtämään valon ja pimeyden syvempi merkitys. Molempien osapuolien kunnioittaminen ja diplomatia kuuluvat Antareksen opetuksiin. Nämä opetukset tulevat tärkeiksi prinsiipeiksi Maan päällä vuosien 2010–2025 jälkeen kun ihmiskunta on kehittyneempi. Jotkut sieluista valitsevat tulla Antareksen kautta fyysiseen inkarnaatioonsa, koska he aktivoivat siellä uudelleen sielunsa muistin. Ne sielut, jotka eivät valitse tulla Arcturuksen kautta, valitsevat Antareksen portikseen ennen Maapallolle saapumistaan. He ovat yksilöitä, joiden tarkoitus on työskennellä suoraan joukkotietoisuuden mallien, matriisien tai solukehityksen kanssa. Antares on Arcturuksen vastapuoli kehityksen polarisaatiossa. Nämä kaksi tähteä¨ muodostavat yhdessä eräänlaisen ulottuvuuksien välisen kohtauspaikan, joka toimii alueen energian pää-keskittymiskohteena. José Argüelles kutsuu tätä yhteyspaikkaa nimellä Acturus-Antares väliasema (AA-Midway station). Antares on myös ulottuvuuksien välinen yhteyspaikka Linnunradan Maata lähimmän alueen ja Andromedan galaksin välillä.  Antareksen Mayanimi on Ich-Itzam-Ek´, eli Itzamnan (auringonjumalan) silmä.

Arcturus
Karhunvartijan tähtikuviossa sijaitseva Arcturus on vuodesta 1982 lähettänyt Maahan säteitä, jotka auttavat ihmisiä muistamaan galaktista Mayatietoutta. Pohjoisen tähtitaivaan kirkkain tähti Arcturus on kullan keltaisen jättiläistähti, jonka etäisyys Maasta on 36 valovuotta. Se on vanhin paljaalla silmällä nähtävistä auringoista. Arcturuksella on suhteellisen vähän raskaampia alkuaineita, ja myös muissa suhteissa sen kemiallinen koostumus on epätavallinen. Tällä tähdellä on esim. runsaasti isotooppi 13 C:tä, jota Maaplaneetalla on erittäin vähän. Tiedemiehet eivät vielä ole itseään tyydyttävällä tavalla voineet selittää mikä tämän aiheuttaa. Arcturuksen alueella on paljon aika ja avaruus portteja. Sen alueella liikkuvat avaruusolennot totesivat siellä olevan mahdollista siirtyä ulottuvuudesta toiseen. 
Hilarion kertoo että Arcturuksen tarkoitus on monitahoinen. Arcturuslaiset pitävät itseään eräänlaisena ryhmämatriisina, joka on omistautunut tietoisuuden kehittymiselle. He toimivat humanoidikunnalle eräänlaisina "ihannemalleina". Heitä voidaan pitää myös arkkityyppinä Maan tulevaisuuden "ihanneihmiselle". Näin arcturuslaiset edustavat yksilöiden tai yhteiskuntien tulevaisuuden minää. Arcturuslaisten energia on luonteeltaan eräänlainen magneetti, joka olemisen syvyyksistä vetää puoleensa positiivisia mahdollisuuksia ja niiden sulauttamista. Kehittyessään ei-fyysiseksi olennoiksi ihmiskunnan päämäärä on saavuttaa tietoisuus, joka on samantapainen kuin Arcturuksen joukkotietoisuus. Arcturus palvelee fyysisiä olentoja myös auttamalla heitä tunneperäisessä paranemisessa, ja avustamalla sekä henkilökohtaisen että planetaarisen tietoisuuden parantamisessa. Arcturuksen värähtely on pääasiassa kuudennella tiheydellä ja sen asukkaat yhdistetään enkelikuntaan. Arcturus on oikeastaan enemmän olomuoto kuin paikka. Tässä olomuodossa parannetaan ja uudistetaan ne maan sielut, jotka ovat läpikäyneet traumaattisen kuoleman. Koska Arcturuksen portti on ulottuvuuksissa kytketty Maaplaneettaan, on lähes kaikkien niiden sielujen, jotka haluavat inkarnoitua Maahan, kuljettava Arcturuksen olomuodon läpi ennen Maaplaneetalle saapumistaan. Poikkeuksena ovat ne sielut, jotka tietoisesti päättävät olla tekemättä sen, tai joiden ei tarvitse tehdä tätä matkaa ennen kehollistumistaan. Arcturuksen energia on erityisesti myös suunnattu aikaansaamaan seksuaalista parannusta. Myös "olomuoto" Arcturus on paljon enemmän kuin tähti. Se jokaisen meidän sisällämme olevaa luomisen, parantamisen ja kehittymisen värähtelyä.
José Argüellesin mukaan Arcturus on Seitsemännen voiman Paimentähti. Hän kertoo kirjassaan Surfers of Zuvuya. Arcturuksen muodostavan yhdessä Antareksen kanssa erityisen galaktisen väliaseman (AA Midway Station).

Capella
Ajomiehen tähtikuviossa, 45 valovuoden päässä, sijaitsevan Capellan nimi tarkoittaa "pikkupukkia". Kirkkaina öinä tämä spektroskooppinen kaksoistähti Capella erottuu hyvin tummalla yötaivaalla. Molemmat Capellan auringoista ovat jättiläisiä, mutta järjestelemään kuuluu myös kaksi punaista kääpiötä. 
Meksikossa lähellä Oaxacaa olevan Monte Albanin rakennelma "J", jonka arvellaan olevan eräs alueen vanhimmista rakennuksista, on luultavasti ollut Capellan tarkastelua varten rakennettu observatorio. Tämä tähteä on ilmeisesti pidetty Auringon oppaana sinä päivänä, jolloin Auringon ensimmäinen korkein asema on havaittavissa Monte Albanissa. Tälläinen "Zenith"-asema tapahtuu silloin kun Aurinko on ylhäällä, aivan keskellä taivaankantta. Tämä tapahtuu Päiväntasaajalla kevät- ja syyspäiväntasauksen aikaan. Se tapahtuu myös kerran Ravun ja kerran Kauriin kääntöpiireissä, ts. kesä- ja talvipäivänseisausten aikaan.

Etelän Risti
Vaikka Etelän Risti, eli Crux Australis, on taivaankannen pienin tähtikuvio, se on silti erittäin helppo tunnistaa, koska sen neljä aurinkoa muodostavat ristin. Tämä tähdistö on eteläisen tähtitaivaan ”vastine” pohjoisen taivaan Pikku Karhulle (Ursa Menor = Pohjan-tähti). Linnunratamme "lävistää" Etelän Ristin. Varhaiset ihmiset pitivät Etelän ristiä ajatuksensa symbolina. Tämä tähti on vertauskuvallisesti yhdistetty puiden runkoon.
 Etelän Risti on tärkeä tähtikuvio Maya-astrologiassa. Sen vaikutus Maassa tuntuu toukokuusta elokuuhun. Mayojen asuma-alueella sen vaikutus tuntuu voimakkaimmin toukokuussa, jolloin se saa Maya-kukan kukkimaan. Maapallon asennon muuttumisen jälkeen Etelän Risti ei enää näy Mayojen asuma-alueilla Meksikossa ja Väli-Amerikassa. Etelän Ristin tähtijärjestelmä edustaa Mayoille Lemurian sivilisaatiota. He tunsivat Lemurian nimellä Rux Uleu (Keltainen), joka oli keltaisen rodun alue. Lemuriasta tuli Australia ja Polynesian saaristo. Lemurian energia siirrettiin Lhasaan Tiibettiin. 

Fomalhaut
Fomalhaut sijaitsee Kalan tähtikuviossa 22 valovuoden päässä Maasta. Sen nimi on peräisin arabian kielestä ja tarkoittaa "kalan suuta", mikä viittaa Fomalhautin sijaintiin tähtikuviossa. Fomalhautia ympäröi kylmää ainetta sisältävä kuori. Sen Mayanimi on (Ah)-Chóm-Ek´ eli Kuningaskotka.

Hadar
Hadar eli Beta Centauri sijaitsee eteläisellä tähtitaivaalla 190 valovuoden etäisyydellä Maasta. Hadar lähettää värähtelyä, joka vaihtelee jatkuvasti 3. ja 4. ulottuvuuden välillä.
Maasta katsottuna tämän tähden takana on musta aukko, joka muovaa negatiivisesti Hadarista Maaplaneetalle tulevaa energiaa. Mayakansa tiesi, että energianvaihdos tapahtuisi noin vuonna 2012. Tästä syytä musta aukko ei enää vaikuta Hadarin tuleviin energioihin, ja tähden energia on näin ollen helpommin käytettävissä niille, jotka haluavat vaihtaa ulottuvuutta.

Lyyra
 Lyyran tähtikuvio sijaitsee Linnunradan tuntumassa. Se on helppo löytää kirkkaimman auringon Vegan ansiosta. Tämä tähtijärjestelmä on ollut kauan tunnettu Maan mytologiassa. Sitä pidetään Humanoidirodun syntymän yleisalueena. Koska koko galaktisen perheemme humanoidirotujen geneettiset juuret ovat yhteydessä Lyyraan, se on se symbolinen harppu, jolla ihmiskunnan laulu soitetaan.
Lyssa Royalin mukaan lyyralaiset tekivät yhdessä siriuslaisten kanssa geneettisiä kokeiluja saadakseen aikaan uuden ihmisrodun Maaplaneetalle. Eräs päämääristä tässä yhteydessä oli luoda uusia kehoja, joihin nämä ulkoavaruuden asukkaat pystyivät käyttämään halutessaan inkarnoitua planeetallemme. Ympäri Maapalloa oli käynnissä useita geneettisiä projekteja. Ensimmäiset uudet ihmiset luotiin Afrikan ja Aasian alueilla. Vähitellen nämä eri geneettiset projektit läpi vietiin kaikkialla maailmassa. Projektien tuloksena syntyivät ne rohdut, jotka nykyään ovat Maaplaneetalla. Kaikki muut paitsi aasialainen rotu luotiin Maaplaneetalla.

Vega
Lyyran tähtikuvion kirkkain aurinko Vega on toiseksi kirkkain tähti pohjoisella tähtitaivaalla. Sen etäisyys Maapallolta on 25 valovuotta. Vegan nimi tarkoittaa "Kallein korppikotka". Vega muodostaa yhdessä Denebin (Joutsenen tähtikuvio) ja Altarin (Kotkan tähtikuvio) kanssa kolmion. 
Vegan planeetoilla elävät sivilisaatiot ovat ymmärtäneet mm. musiikillisen ilmaisun tärkeyden jo kauan. Tätä energiaa he ovat kohdistaneet myös Maahan.

Orion
Orionin tähtiryhmä on kaikkien silmiinpistävin ja siksi helppo tuntea. Koska Orion sijaitsee Linnunradan välittömässä tuntumassa, siihen kuuluu useita tähtisumuja, eli nebulosoja. Orionin tärkeimmät tähdet ovat Betelgeuse, Bellatrix, Rigel ja Saiph.
Orionin tähtiryhmä on vaikuttanut ihmiskuntaan kaukaisista ajoista saakka. Sana Orion on luultavasti peräisin Akkaidialaisesta sanasta "Uruanna", mikä tarkoittaa "Taivaan valo". Orionin asuttajat ovat peräisin Siriukselta, Lyyrasta ja Vegalta. Orionilta on suora yhteys Maahan. Jotkut lähteet kertovat, että Maapallolla elää Orionin väkeä Maan sisäpinnalla. Orionilta saapui aikoinaan myös alkuperäinen ”Sinisten Äitien” rotu. Nämä Äidit pitävät yllä valon geneettistä koodia ja Maan muistipankkia.
Länsimaiset kulttuurit ovat usein pitäneet Orionia metsästäjänä. Orionin alkuperäinen energia liittyy polariteetti konfliktiin. Orion oli kauan sitten vastakohtavoimien taistelupaikka, eli päätaistelukenttä polariteettien yhdistämishaasteelle. Muistoja tältä ajalta ovat Atlantiksen hajoaminen, ja myöhemmin Rooman valtakunnan hajoaminen. Myös tällä hetkellä käynnissä olevat uskonsodat ovat esimerkkejä Orionilta peräisin olevasta muistimallista, joka nyt on tullut esiin, jotta se pystyttäisiin selvittämään. Maa on parhaillaan saavuttamassa lopullisen integraation näille polariteeteille, mistä johtuu että tällä hetkellä monet yksilöt kokevat voimakkaan yhteydentunteen Orioniin. Arcturus Probessa José Argüelles kertoo aurinkosymboli "Taikurin" kantavan mukanaan Orionin sodan muistoa. Raymond Mardyks kertoo Orionin olleen ensimmäinen arkkityyppi Olento, joka lähetti aspekteja itsestään elämään ihmismuodossa Maapallolla. Esimerkiksi legendat jättiläisistä viittaavat hänen mukaansa varhaisiin vierailijoihin Orionilta. Orion oli myös läsnä dinosaurusten muodossa ennen ensimmäisiä ihmisiä. Metsästämisen kyky on Mardyksin mukaan peräisin Orionilta. Monien intiaanikulttuureiden esi-isät tulivat Maapallolle Orionin kautta. Orion on osa jokaista Maa-pallolla elänyttä kulttuuria. Ehkä juuri tästä syystä Orionista on olemassa paljon myyttejä eri kulttuurien keskuudessa. Chimu intiaanit Perussa näkivät Orionin vyössä varkaan, jota neljä korppikotkaa veti rangaistavaksi. Brasilialaiset Boroso intiaanit näkivät siinä joko kaimaanin tai kilpikonnan. Egyptiläisille Orion oli sama kuin Osiris. Mayat näkivät Orionin tähtiryhmässä suuren hämähäkin (Ami), mustan lesken. Kalevalassa Orionin tähtiryhmä tunnetaan nimellä Väinämöisen viikate. 
Planeetallamme löydettyjen kristallikallojen kerrotaan olevan peräisin Orionilta.
Mayojen tärkeimmän jumaluuden Hunab Kun energiat saavat alkunsa Orionilta. Maapallo ei vielä ole valmis ottamaan suoraan vastaan näitä energioita. Siksi ne transformoidaan Orionilta Arcturukselle, Seulasille ja Siriukselle ja sieltä edelleen avaruusalkuperää oleviin vanhoihin temppelihin, kuten esim Teotihuacaniin mm. kristallikallojen välityksellä. 

Bellatrix
Joidenkin lähteiden mukaan nimi Bellatrix tulee latinankielestä ja tarkoittaa "soturia". Ilmeisesti Bellatrix on kuitenkin alkujaan tullut arabiankielestä, jossa sen merkitys on "valloittaja". Bellatrix on sinivalkoinen tähti. Se sijaitsee 300 valovuoden päässä Maasta. Osa Bellatrixin ilmakehästä muuttuu pilviksi.
Bellatrixin energia auttaa ihmisiä aukaisemaan uudelleen kolmannen silmän ja näkemään aurat.

Betelgeuse
Betelgeusen nimi on peräisin arabiankielestä ja merkitsee "Jättiläisen käsi".  Betelgeuse on kelta-oranssi superjättiläinen, joka sijaitsee 650 valovuoden päässä Maasta. Se on 3 800 kertaa Aurinkoa kirkkaampi. Sen säteilyvoima on vaihteleva. 90 % Betelgeusen energiasta on infrapunaista. Betelgeusen säteilyn vaikutusalue on 1000 kertaa suurempi kuin Auringon ja sen halkaisija 400 kertaa suurempi kuin Auringon. Betelgeusin kokokin vaihtelee, se laajenee ja pienenee 20%. 
Hilarion kertoo että ”olento” Betelgeuse pystyy saamaan aikaan muutoksia energian eri muodoissa. Tällä tähdellä ei ole olemassa mitään, mikä ei vastaa tarkoitustaan, koska tähti se ei silloin toimisi tietoisella tavalla. ”Tarkoituksettomasta” ylijäämästä johtuu tähden infrapunainen energia. Tämän tähden energiaan liittyy kommunikaation kasvu fyysisluonteisten energioiden kanssa. Se stimuloi peruschackraa ja ruoansulatusjärjestelmää niillä Maan asukkailla, jotka mietiskelevät Betelgeusea. Solaran mukaan Betelgeus on/oli avaruuden "Valkoisten Herrojen" asuinpaikka. Se piti/pitää yhdessä Rigelin kanssa yllä hyvän ja pahan tasapainoa. Mayamytologiassa Betelgeuse tunnetaan Amin eli hämähäkin jalkana.

Rigel
Erittäin kuuma sininen tähti Rigel on Orionin tähtiryhmän kirkkain tähti. Se on 25 000 kertaa Aurinkoa kirkkaampi ja halkaisijaltaan19 kertaa Aurinkoa suurempi. Rigel sijaitsee 650 valovuoden päässä Maasta. Solaran mukaan Rigel on Betelgeusen "vastapainona" "Mustien Herrojen" asuinpaikka.

Saiph
Saiph on sini-valkoinen superjättiläinen. Se sijaitsee 20000 valovuoden päässä Maasta.
Hilarion kertoo, että useat ajankehityksen aspektit liittyvät Saiphin asukkaisiin. Saiphin gravitaatiokenttä on voimakas. Koska sen asukkailla ei ollut käytössään kiinteää materiaalia, he eivät myöskään pystyneet luomaan teknillisiä apuvälineitä. Sen sijaan he jalostivat ajatuksensa ja oppivat käyttämään hengellistä aikakäsitettä, jonka avulla he loivat tarvitsemansa. Saiphin asukkaat ovat tietoisia siitä, että ihmisyksilöt, jotka ovat kadottaneet yhteyden luonnolliseen ajanvirtaan, ja ovat näin jääneet "ansaan". Ihmiset kuvittelevat elävänsä vaakasuoraa aikaa, eilisestä tämän päivän kautta ylihuomiseen, menneestä tulevaisuuteen. Lisäksi ihmiset luulevat olevansa vapaita, mutta he ovat itse asiassa vangittuja aikakäsitteeseensä.  Saiphin asukkaat auttavat nyt uuden aikakäsitteen luomisessa ja helpottavat hyväksymisprosessia siirtyessämme neljänteen ja viidenteen ulottuvuuteen. Tästä syystä Saiph on hyvä mietiskelyn kohde juuri nyt (varsinkin nykymayoille).

Orionin vyö
Orionin vyön muodostavat tähdet Alnitak, Alnilam ja Mintaka. Gizan kolme pyramidia Egyptissa ovat toisiinsa nähden samassa asennossa ja samalla suhteellisella etäisyydellä toisistaan kuin Orionin vyön tähdet.

 Alnitak

Alnitak on sinivalkoinen binaarinen tähti, josta Alnitak A on superjättiläinen ja Alnitak B on sinivalkoinen voimakkaasti ultraviolettia valoa säteilevä jättiläinen. Alnitakin etäisyys maasta on 1.500 valovuotta.
Nämä kaksi Alnitak aurinkoa voivat vapauttaa psyykkisiin toimintoihin liittyvien korkeampien energioiden mahdollisuuden. Alnitak lähettää näitä energioita sen jälkeen kun se on vakuuttunut siitä, että ihmisten syvemmän tietoisuuden toiminta auttaisi heidän veljeään Aurinkoa. Nämä energiat jaetaan ihmisille, kun he tulevat tietoisiksi yhteydestään Aurinkoon, kertoo Hilarion.
Solara käyttää Alnitakista nimeä El. Tämä El-olemus, eli esenssi, synnytti sen heimon Vanhempia, jotka ovat kauan palvelleet Maata. He olivat tämän planeetan Mestareita, joilla oli käytössään valtava älykkyys. Sen lisäksi, heillä oli oikeus ja mahdollisuus käyttää Akasha aikakirjoja. J.J.Hurtakin kerrotaan saaneen Eenokin avaimet tämän tähden kautta. Alnitakin Mayanimi on Tepeu.

Alnilam
Alnilam on sinivalkoinen superjättiläinen, jonka etäisyys Maasta on 1.600 valo-vuotta.
Alnilam puolestaan vaikuttaa ihmisten kykyyn ottaa vastuu tekemisistään. Tämä henkilökohtaisen vastuunottamisen kyky on tällä hetkellä erittäin tärkeä Maan ihmisille. Jos Maassa käytetään ydinaseita Alnilamin olennot auttavat energian muuntamisessa niin, ettei galaksille tapahdu suurempaa vahinkoa. Korkealla henkisellä tasolla Alnilamin olennot toimivat opettajina unissa. Nämä opettajat kertovat: "Tämä on oikea tapa, tämä on väärä tapa".
Solaran mukaan Alnilam tunnetaan myös nimellä An. Vanhat sivilisaatiot kuten druidit, inkat ja egyptiläiset luotiin An energiasta. Kaikille näille kulttuureille oli ominaista vaimon ja miehen jakama yhteinen johtaja-asema. Samalla he olivat sisar ja veli. Tämän tähden energiaan liittyi duaaliteetin laatu. Alnilamin Mayanimi on Gugumatz. 

Mintaka
Sinivalkoinen jättiläinen Mintaka on binaarinen tähti, jonka etäisyys maasta on 800 valovuotta. Mintakasta voidaan vetää suora linja Arcturukseen.
Mintaka esiintyy monille ihmisille tasapainottaen niitä energioita, joita pidetään eläimellisinä tai aggressiivisina, Hilarion kertoo. Hänen mukaansa. Mintakalla oli paljon vaikeuksia, surua, alakuloisuutta.  Se sai apua Kristukselta, joka kävi siellä tuomassa rakkauden energiaa. Mintakan kokemuksia käytettiin eläinmuotojen kehittämisessä Maan päällä. Aggressiivisten eläinmuotojen luominen huipentui jääkarhun luomiseen noin 70 000 vuotta sitten. Jääkarhulla on aggressiivisia taipumuksia, mutta jollain tavoin se etsii onnellisuutta aurinkotietoisuudesta ja niistä energioista, joita se saa Auringosta. Näiden taipumusten ymmärtäminen ja tieto siitä, kuinka ne voivat johtaa uuteen rauhan ja ymmärtämisen tietoisuuden tuntemiseen on vieläkin mahdollista Maassa. 
Solara käyttää Mintakasta nimeä. Ra. Nämä olennot ovat hänen mukaansa peräisin Siriukselta. Tämän energiavirtaan kuuluu vastaanottavaisuus, unet, intuitio, tunteet ja rakkaus. Heidän symbolinsa on Aurinko, vaikka heidän edustamansa ominaisuudet liittyvät pikemminkin Kuuhun. Delfiinit ja valaat liittyvät tähän tähteen. Ra liittyy myös Osirikseen. Mintakan Mayanimi on Huyubcaan.

Pohjantähti - Polaris
Valkoisen superjättiläisen Pohjantähden etäisyys Maasta on 350 valovuotta. Pohjantähti on Pikku Karhun (Ursa Menor) tähtikuvion kirkkain aurinko.
 Pohjantähti on kaikista tähdistä helpoin löydettävä. Useimmat pohjoisella pallonpuoliskolla asuvat ihmiset pystyvät paikallistamaan sen, ja löytämään pohjoisen. Pohjantähti ”napatähtenä johtaa symbolisesti ihmiskuntaa löytämään tiensä Suunnan löytäminen on suoraan yhdistettävissä meissä kaikissa kytevään toiveeseen pystyä täyttämään tehtävänsä, löytämään suuntansa ja olemaan keskittynyt tähän suuntaan. Syvemmällä tasolla Pohjantähti edustaa siitä syystä yksilön kykyä olla tiedostamattomasti yhteydessä yhteiseen alkulähteeseen ja noutaa sieltä energiaa, jota voidaan käyttää tässä maailmassa. 
Mayojen tiedon mukaan varhaisin sivilisaatio Maaplaneetalla oli nimeltään Ys. Tämä Ys kuului Pohjantähden vaikutuspiiriin. Mayat tunsivat Ysin nimellä Saq Uleu (Valkoinen Maa). Tämä oli valkoisen rodun alue, jonka tunnemme nyt nimellä Arktis, eli Pohjoisnapa. Ys ei uponnut, vaan sai jääpeitteen. Sen energia siirrettiin Ysin pääkaupungista Thulesta Olympos-vuorelle Kreikkaan. Mayoille Pohjantähti edustaa viisautta ja tietoa. Sen Mayanimi on Xa-man Ek´. Teotihuacanin kaupunki on esim. rakennettu ilmansuuntien mukaan. Sen pohjois-piste osoittaa Pohjantähteen.

 Seulaset
Noin 425 valovuoden päässä Maasta ja 28 astetta Härän tähtijärjestelmässä sijaitseva Seulasten ryhmä on avoin, valkoinen tähtisikermä. Se näkyy tähtitaivaalla kun katsomme Orionin ryhmästä oikealle yläviistoon. Seulasten tähtisikermän halkaisijan pituus on 30 valovuotta. Sen iäksi arvioidaan noin 100 miljoonaa vuotta, eli noin 1/50 osa Aurinkomme iästä. Eräiden tietojen mukaan Seulasten tähtisikermään kuuluu noin 250 - 500.000 tähteä ja planeettaa, joista vain yhdeksän on nimettyä. Voimme nähdä paljaalla silmällä 6-7 näistä auringoista. Kaikkein kirkkain Seulasten auringoista on sen keskusaurinko Alcyone. Seuraavaksi kirkkaimmat ovat Merope, Maia, Elektra, Taygeta, Celaeno ja Atlas. Useimmat antiikin kulttuureista tunsivat Seulasten, jota kutsuttiin nimellä Seitsemän tähteä, Seitsemän sisarta. Maya astrologian mukaan Seulasten tähtisikermässä on seitsemän aurinkokuntaa, johon meidän aurinkokuntamme kuuluu kahdeksantena. Aurinkokuntamme kiertoaika Seulasten keskusauringon Alcyonen ympäri on 26.000 vuotta.
Seulaset ovat Mayoille tärkeitä Uuteen Aikaan siirryttäessä. Mayoille tämän tähtisikermän merkitys on peräisin heidän tarkoista astronomisista huomioistaan ja tähtisikermän yhteydestä Mayojen profetioihin. Seulaset ovat olleet tärkeät myös päiväntasausten – seisausten yhteydessä. Amerikan mantereilla Seulaset ovat näkyvissä kesäpäivänseisauksen aikaan juuri ennen auringonnousua, ja häviävät näkyvistä aamunkoitteessa. Syyspäiväntasauksen aikaan Seulaset tulevat näkyviin keskiyöllä. Talvipäivänseisauksen aikaan ne tulevat näkyviin juuri pimeän tultua.  Kevätpäiväntasauksen aikaan ne nousevat samanaikaisesti Auringon kanssa, eikä niitä siitä syystä voida nähdä.
Mayavanhimmat kertovat, että universumi on syntynyt Seulasten tähtisikermästä, jonka, jotkut Mayat tuntevat nimellä Muchuchumil ja toiset nimellä Tzek´eb. (Muutamia vuosia sitten tiedemiehet totesivat, että tässä tähtiryhmässä on todellakin olemassa spiraalin-muotoinen liike, josta syntyy koko ajan uusia tähtiä. Spiraalin ympärillä oleva tila on täysin tyhjä.)  
Koska astronomia ei ollut mayoille pelkää tieteellistä toimintaa, vaan aina vahvasti yhdistetty heidän henkisyyteensä, he ovat kertoneet Auringon, Venuksen ja Seulasten merkityksestä Maaplaneetalle omissa mytologissa kertomuksissaan. Mayojen viisauskirjassa Popol Vuhissa meille annetaan seuraavanlainen selitys.

Yksi Hunahpú (Venuksen symboli) ja Seitsemän Hunahpú (Jupiterin symboli) ovat ” Hengessä Yksi” ja symbolisoivat samalla kesä- ja talvipäivänseisauksia. Alamaaliman herra tappaa heidät ja Yksi Hunahpún kallo ripustetaan puuhun (Linnunradan puuhun). Kun yhden näiden Alamaailman herrojen tytär (verikuutar) kulkee ohitse, hän saa jollain mystisellä taivalla tästä kallosta sisäänsä siittiöitä ja synnyttää kaksoset. Nämä tunnetaan nimellä Hu-nahpú ja Ixbalangué (nämä puolestaan symbolisoivat kevät- ja syyspäiväntasauksia) He ovat pallopelin mestareita ja voittavat useiden sankaritekojen avulla pimeän voimat, kunnes he lopulta saavat kuoleman takaisin henkiin. Nyt voi isä Yksi Hunahpú palata takaisin alamaa-ilmasta neljän vastakkaisen voiman yhtymänä, jotka ovat kaksi päiväntasausta ja kaksi päivänseisausta. Siitä saakka Seulasten tähtisikermä on hänen symbolinsa.

Tämä kertomus on mytologiselta merkitykseltään suuri Mayojen laskiessa ajankohtaa, joka gregoriaanisessa kalenterissamme vastaa päivämäärää 21. joulukuuta 2012, eli uuden aikakauden alkamista. Tämä viittaa myös siihen, että mayat ja muut alkuperäiskansat ovat tienneet jo vuosituhansia: tämä on päivä, jolloin Aurinko on Galaksimme keskipisteessä Tänä päivänä, talvipäivän seisauksen päivänä vuonna 2012 Aurinko on, hirvittävän pitkän ajanjakson jälkeen, oleva siellä, missä Auringon, Maan ja planeettojen kiertoradat kohtaavat. Mayat sanovat, että Linnunrata, muodostaa tässä pisteessä kiertoratojen kanssa ristin. Tätä ristiä kutsutaan ”pyhäksi puuksi” tai ”tienristeykseksi”. Linnunrata symbolisoi kosmista puunrunkoa. Lähestymme tätä keskustaa, eli niin sanottua ”mustaa tietä”, joka on eräs Linnunradan osa. Muutamat tähtikonstellaatioista ovat jo saapuneet tälle alueelle.
 Seulaset ovat Lyyran jälkeläisten asuttama. Tämä ryhmä on Maan tärkein geneettinen yhteys Maan ulkopuolisiin lähteisiin. Seulasten asukkaat voivat inkarnoitua Maahan ilman suurempia vaikeuksia. Monet Maan asukkaista ovat olleet myös inkarnoituneita Seulasten kuudennessa aurinkokunnassa 
Seulaslaiset tekivät geneettistä insinöörityötä yhdessä siriuslaisten kanssa. Seulaslaisten fokuspiste oli/on sydän. He olivat myös kiinnostuneita ihmisten psykologisesta kehityksestä ja heidän ravitsemisestaan.  Nykyään Seulasten Vanhempien ikivanha viisaus leviää Maapallolle mm. eri kanavointien välityksellä. Se aktivoi aivojemme oikeaa, eli feminiinistä, intuitiivista, puolta sekä taiteellisia taipumuksiamme ja auttaa meitä kohoamaan korkeammalle värähtelytasolle.
Seulaslaiset ja siriuslaiset työskentelivät yhdessä suojellen ihmisrotua, sillä he tiesivät, että oli olemassa avaruusväkeä, joka halusi kontrolloida ihmiskuntaa (mm. nibirulaiset - 12. planeetta). He päättivät opettaa ihmisille niin paljon kuin mahdollista, jotta nämä olisivat suojattuja tulevaisuudessa. He opettivat mm. matematiikkaa ja galaktista viisautta. He säilyttivät viisautta myös fyysisellä tavalla tuleville sukupolville. Tässä tarkoituksessa he käyttivät mm. kristallikalloja. Esim. Mayashamaaneille opetettiin kuinka he pystyivät saamaan tietoa näistä kalloista.
Mayoille opetettiin kuinka heidän oli rakennettava pyramidinsa ja muut kohteet niin, että ne pystyivät säilyttämään tietoa. Siitä syystä nämä pyramidit sisältävät tietoa universumista ja henkisestä kehityksestä. Tikalissa, erässä Mayojen tärkeimmällä pyramidialueella Guatemalassa, pyramidit ovat rakennetut niin, että ne vastaavat Seulasten tähtiryhmän asemia. Myös Kukulkanin pyramidi Chichen Itzassa Jukatanilla. on suhteutettu Maan tahdistukseen Seulasten kanssa. Tämä tapahtuu siellä joka 52 vuosi toukokuun 20. vastaavana päivänä. Tämä päivämäärä on mayoille tärkeä Maaplaneetan matkalla takaisin kohti galaksin keskustaa.
Mayashamaanit ja opettajat olivat vastuussa siitä, että tieto kulki perintönä edelleen, jotta se ei häviäisi. Tiedon lisäksi Mayat saivat myös profetian. Heille kerrottiin, että tulossa oli tiettyjä ajanjaksoja, sekä mitä näiden ajanjaksojen aikana oli tapahtuva. Tästä syystä Mayojen yhteys avaruusveljiin oli vahva. Eräs näistä Mayaopettajista oli Quetzalcoatl/ Kukulkan, sulkakäärme. Lintu oli Seulaslaisten symboli Mayayhteydessä. Niinpä Mayat alkoivat pitää lintua hengen, vaurauden, liikkeen, kehityksen ja matkustamisen symbolina. Koska Quetzalcoatl eli Kukulkan on siivekäs käärme, siinä yhtyvät sekä seulaslaisten (lintu) että siriuslaisten (käärme) symboliikka. Quetzalcoatl symbolisoi näin myös liittoa. Ajan mittaan siitä tuli henkisen yhteyden symboli. 
Galaktinen keskusta on kauan ollut Seulasilla. Sen keskusaurinko Alcyone on ollut galaksimme keskusaurinko. Raymond Mardyks kertoo, että Seulasten tehtävä on pian loppuunsuoritettu ja Siriuksesta on tulossa uusi keskusaurinko. Galaktisen keskustan huolen-pitovelvollisuus on siirtymässä ihmiskunnalle. 
Kalevalassa Seulaset tunnetaan nimellä Väinämöisen virsu.

Seulasten auringot
Alcyone: Hunab Ku´ Seulasten keskustähti eli aurinko (Hohtava Ankkuri). Alcyone sijaitsee koko ajan fotonivyöhykkeessä. Muut auringot keskusauringosta lähtien ovat Merope, Atlas, Pleione, Maia, Elektra ja Taygeta. Mayatiedon mukaan Atlantiksen sivilisaatio kuului Seulasten tähtiryhmän vaikutuksen alaisuuteen. Mayat tunsivat Atlantiksen nimellä Kak Uleu (Punainen Maa). Tämä oli punaisen rodun maa. Se on nykyään Mesoamerikka, Karibian saaret, Florida ja Jukatan. Eteläinen Atlantis on nykyinen Kolumbian ja Venezuelan pohjoisosa. Atlantiksen energiat siirrettiin Tikaliin. 

Sirius
Siriukseen kuuluu sini-valkoinen tähti ja valkea kääpiö. Sen etäisyys Maasta on 8,7 valovuotta. Sirius on kirkkain ja toiseksi lähin tähti joka, on paljain silmin nähtävissä Maasta. Siriukseen kuuluvat tähdet ovat lähimpänä toisiaan joka 49,5 vuosi. Se sijaitsee Suuren Koiran (Canis Major) tähtikuviossa. 
Joidenkin tietojen mukaan Sirius on kaksoistähtiryhmä, joiden mukaan kolmois-tähtiryhmä. Se tunnetaan Maan mytologiassa Koiratähtenä. Sirius oli eräs ensimmäisistä alueista, jotka Lyyran tähtiryhmäläiset asuttivat. Sirius ruumiillistaa kolminaisuuden leiman ja johtaa kohti integraatiota. Tältä planeetalta inkarnoituneiden joukossa on suuri määrä erilaisia muunnelmia. Siriuksen nimi tarkoittaa paitsi "Koiratähti" myös "Loistava tähti", "Paahtava tähti" tai "Niilin tähti". Kalevalassa Sirius esiintyy Kalevan tähden nimellä.
Sirukselaiset olivat ensimmäisiä geneettisiä insinöörejä.  He työskentelivät yhteistyössä seulaslaisten kanssa. Sirius/Arcturus matriisissa Siruksen energia suuntautui fyysiseen parantamiseen. Esim. egyptiläiset saivat Siriukselta korkealle kehittyneen astronomisen ja lääketieteellisen tietonsa.
Myös Mayakulttuurilla on ollut oma erityinen suhteensa Siriukseen aina alkuajoista lähtien. Näiden kontaktien aikana siriuslaisten symboli oli käärme. Heidän kontaktinsa käsitteli informaatiota. He antoivat Mayoille kehittynyttä lääketieteellistä ja korkeatasoista astronomista informaatiota. Mayojen suhde Siriukseen oli erittäin persoonallinen. He olivat jossain suhteessa Siriuksen piiristä tulleita "turisteja", Maahan inkarnoituneita sieluja jotka halusivat kokeilla, mitä fyysinen inkarnaatio pystyi opettamaan. Heidän suhteensa Siriukseen oli niin läheinen, että Siriuslaiset jakoivat heidän kanssaan tietonsa transmutaation teknologiasta - kun kysymyksessä oli puhdas energia/tietoisuus. Kun näiden Mayojen läksyt olivat opitut, koko rotu muunsi itsensä ja katosi jättäen taakseen uran, jota ihmiskunta voi seurata.
 Siriuksen Mayanimi on Ch´oh-Ek´ - Koiratähti. Mayojen tiedon mukaan Lemurian/Mu-sivilisaation energia oli peräisin Siriukselta. He tunsivat Mun sivilisaation nimellä Akab Uleu (Musta Maa) Tämä oli mustan rodun maa. Mun maamassat ulottuivat Etelä-Afrikasta Madagaskarille, Polynesiaan ja käsittivät osan nykyistä Intiaa. Mun energian keskus oli Memfiksessä, Egyptissä. Sekä Atlantis että Mu upposivat suurten muutosten aikana toisen maailman loppuessa.
Kirjassa Pleiadian Agenda Barbara Hand Clow kertoo tähtien ja planeettojen historiasta ja niiden yhteyksistä Maapallon kanssa. Hänen mukaansa Maaplaneetta luotiin Siriuksen tähtijärjestelmässä. Sirius muodostuu kolmesta tähdestä, Sirius A, Sirius B, jota kutsutaan nimellä Digitaria ja Sirius C, jota kutsutaan nimellä Sorghum. Digitaria räjähti ja yhdestä sen palasesta syntyi Maaplaneetta ja toisesta Nibiru planeetta. Nämä kaksi planeettaa kiertävät Auringon ympäri. Sorghum ja Digitaria kiertävät Siriuksen ympäri. Tässä mielessä Aurinko ja Sirius ovat kaksosia. Aurinkokunnassamme Nibiru on maskuliininen ja Maa feminiininen. Sirius järjestelmässä Digitaria on maskuliininen ja Sorghum feminiininen. Nyt on tullut aika eheyttää nämä neljä ihmisten sielujen kadotettua osaa. Eräs tapa eheyttää energiaa galaksissamme ja Maaplaneetalla on kunnioittaa Sorghumia (Sirius C) kevätpäiväntasauksen aikaan. Maaplaneettaa on kunnioitettava kesäpäivänseisauksen aikaan. Nibirua on kunnioitettava syyspäiväntasauksen aikaan ja Digitariaa Talvipäivänseisauksen aikaan.
Uniloitsu (Dreamspell) Kuukalenterin ensimmäisenä päivänä (gregoriaaninen 26.heinäkuuta) Sirius nousee Jukatanilla horisontista hieman ennen Aurinkoa ja on tästä syystä hetken aikaa näkyvissä ennen auringonnousua. Kun Sirius ja Aurinko nousevat yhtä aikaa, ei Sirius ole näkyvissä, koska Auringon valo on voimakkaampi kuin Siriuksen. Siriuksen heliakalinen nouseminen on tärkeä niille uskonnollisille järjestelmille, jotka työskentelevät tähtien kanssa.
Raymond Mardyks kertoo, että Siriuksesta on tulossa seuraava galaktinen keskusta. Siriuksen yhteistyö Auringon kanssa on tulossa tärkeäksi. Oletetaan myös, että Siriuksen sivilisaatio on eräs niistä Maan ulkopuolisista sivilisaatioista, joiden kanssa teemme yhteistyötä suhteellisen läheisessä tulevaisuudessa, kenties jo vuosista 2015–2025 lähtien.

Kiintotähtien eli aurinkojen mayanimiä  (Hugh Harleston Jr:n mukaan)
Antares = Ich-Itzam-Ek´= Itzamnan silmä
Fomalhaut= (Ah)-Ch´om-Ek´= kuningaskotka
M31= Ch´eel-Pepen
M42 = Chak-Xih-Ek´ (Orionin konstellaatiossa)
Orion= Am = Hämähäkki, vanha musta leski
Alnitak = Tepeu
Alnilam = Huyubcaan
Mintaka = Gugumatz
Otava = Uuk-Ek´
Pohjantähti= Xaman-Ek´
Seulaset = Tzek´eb,  Muchuchumil
Sirius = Ch´oh-Ek´= Koiratähti

Teksti on julkaistu Kulta-Aika lehdessä vuonna 2002

©Gracia Penttinen
Artikkelin  vapaa jakaminen on sallittu, niin kauan kuin sen teksti säilytetään kokonaisuudessaan ja sisältöä muuttamatta,  ja jos sen kirjoittaja - Gracia Penttinen - ja tämä blogisivu mainitaan. 

 Sarjan muut osatInga kommentarer:

Skicka en kommentar