Joskus

Joskus
Logo

21.7.12

Myyttinen kutsu

Kerran, kauan sitten, kutsuttiin Galaktinen neuvosto kokoon ja myyttinen kutsu kulki lukemattomille valo-olennoille, auringon matkaajille, sateenkaarisotureille ja muille valaistuille olennoille useista tähtijärjestelmistä. Tämä suuri valo-olentojen joukko saapui läheltä ja kaukaa. Kohtauspaikassa ympäröivien galaksien Tietoisuus, suuri henki, virtasi sisään ja lahjoitti taivaallisen Valon kaikille kokoontuneille.

”Te olette kaikki kutsutut ottamaan vastaan hahmon maailmassa, jossa on tapahtuva suuri muutos”, ympäröivien galaksien Rakkaus sanoi. ”Te, jotka seuraatte tätä kutsua, lähdette matkalle paikkaan, jossa tapahtuu planetaarinen kehitys, ja jossa pelon ja eron harhat ovat ankaria oppimestareitanne. Kutsun kaikki, jotka kykenevät lähtemään, elämään siellä lähettiläinäni, vaikuttamaan maa-planeetan vaiheisiin ja muuntamaan niitä. Tämän voitte tehdä vain ottamalla kehollisen hahmon ja ankkuroimalla sinne rakkauden hengen. Tässä myytissä teistä tulee ”kultaisen oktaavin”, uuden todellisuuden luojia.

Ympäröivien galaksien Rakkaus jatkoi: ”Aikaisemmilla matkoillanne on jokainen teistä osoittanut kykenevänsä olemaan tunnenavigoija, herättämään tietoisuutensa ja ohjaamaan sydämensä puhtaan Rakkauden ja armeliaan palvelun äänen mukaan. Auringon matkaajina ja soihdunkantajina olette jo osoittaneet pystyvänne kantamaan Valoa korkealla. Siksi kutsun teidät yhdessä kehollistumaan maan kansojen joukkoon pystyäksenne tukemaan Gaiaa ja sen kaikkia lapsia tulevan muutoksen aikana.”

”Osana suunnitelmaa unohdus valtaa teidät”, ympäröivien galaksien Salaisuus jatkoi, ”mutta kun muistatte lapsenomaisen viattomuuden, vastaanottavaisuuden ja luottamuksen, teistä tulee tässä maan vihkimysvaiheessa edellä kulkijoita. Kehollistutte strategisen hyvin suunnitellusti, usein Planeetan pai­nostavimpina aikoina, vaikeimpiin ja synkimpiin paikkoihin. Monelle teistä vaikuttaa näennäinen ero Rakkaudesta tuovan toivottomuuden ja vierauden tunteen. Kuitenkin – samalla kun otatte ihmishahmon – rakkautenne kantaa teidät materian ja hengen kuilun yli ja sisäinen valonne vaikuttaa moniin. Osallistumisenne tähän seikkailuun on täysin vapaaehtoista. Ajatelkaa ennen päätöstänne myös sitä, että maan kehitysloikka on jotakin erittäin harvinaista ja arvokasta.

Jos päätätte osallistua tähän lähetystyöhön, saatte vähitellen tilaisuuden muistaa kaiken sen, mitä olette kokeneet eri inkarnaatioidenne aikana sekä tehdä yhteenvedon niistä ja kokea siten harvoin tapahtuvan laadullisen tietoisuuden kohoamisen. Teidän on itse päätettävä, miten tanssitte TERRA GAIAN ja lastenne kanssa juhliessanne Valossa täydellistymistänne.”

Näin puhui Luoja, ympäröivien galaksien Valo. Ja näin tapahtui: Valaistut olennot – lukemattomia sitoumuksia ja yhteenliittymiä solmineet sekä neuvostojen kokouksia pitäneet tähtien uskotut, päättivät inkarnoitua maa-planeetalle, voidakseen auttaa paikallisen maailman unesta heräämisen kaiken muuttavassa tapahtumassa. Luotiin jopa menetelmiä, joiden avulla nämä olennot voitiin vapauttaa maassa voimakkaasti vaikuttavista, eron illuusioista ja unohduksen harsoista.

Nämä Valaistut, jotka olivat matkalla auttamaan Gaiaa, sopivat keskenään auttavansa toisiaan muistamaan. Tässä tarkoituksessa nämä tähtiolennot koodattiin monin eri soinnuin, harmonisesti värähtelevin värein, valoin, kuvin, sanoin ja symbolein, jotta heidän olisi helpompi pitää mielessään Valon kanssa tekemänsä sopimus. He päättivät myös, että näitä kätkettyjä avaimia olisi kaikkialla – visionääreissä maalauksissa ja musiikissa, läpitunkevissa katsei­ssa, sanoissa ja tuntemuksissa – synnyttämässä syvää kaipausta heräämiseen, joka sitten johtaa Rakkauden kehollistumiseen.

Ja niin tapahtuu, että te auringon lapset sukellatte tulevaisuudessa muistamisen veteen ja teidät koulutetaan sateenkaaren sotureiksi, jotta voitte toimia ikivanhan myytin uudelleen virittämisessä.

Yksinkertaisesti, samalla kun teissä ankkuroituu Rakkauden henki maahan, vedätte pehmeästi yllenne jumalten kaavun ja lähetätte parantamisen ja rakkauden aaltoja Gaian mahtavan kehon läpi. Ja kun astutte esiin tänä aikana, herättävät lahjanne myös muita ja antavat heille voimaa. Samalla kun käytätte apunanne työvälineitänne – tanssia, laulua, huumoria, iloa ja rakkautta – teille näyttäytyy muutoksen voimistuva aalto. Tämä muutos kumoaa kaksinaisuuden ja eron myyttien kaikki rajat ja tuo mukanaan yhtenäisyyden ja rauhan ihmeen maan päälle.

Käyttäkää lahjanne Gaian eduksi. Tietoisuuden tähtien loistossa Gaia ja lapsenne astuvat esiin puettuina Valon asuun. Heistä tulee Rakkauden loistava valoverkosto, jonka turvin he voivat syntyä uudelleen tähtien alle.

Myyttinen kutsu on kaikunut! Suuri seikkailu on alkanut. Herätkää sateenkaaren soturit, auringon matkaajat, galaktisten liittojen valaistut olennot.

Ikivanhat taivaankulkijat, tänä silmänräpäyksenä uudelleen luodut, seisokaa vakaina todellisen identiteettinne kauneudessa ja voimassa, Rakkauden lahjana Gaialle. Unohtakaa kaikki itseänne koskevat epäilyt. Olette auringon jumalaisia lapsia. Kulkekaa, mihin sydämenne teitä johtaa ja jakakaa suurta lahjaanne. Antautukaa synteesille ja tietoiselle Valolle niin ihme tapahtuu maan päällä.

Muistakaa – me tanssimme ja laulamme täällä yhdelle ainoalle Valon Sydämelle!


Lähde: Ariel Spilsbury & Michael Bryner.: The Mayan Oracle, Return Path to the Stars.
http://www.risingstarlc.com/mayan.htm , http://www.holographicgoddess.com/

Käännös: © Gracia Penttinen, Kin 138, Valkoinen Galaktinen Peili

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar