Joskus

Joskus
Logo

20.3.18

Om GIE-Vattenaktivationsteknik

Eftersom jag har under ett par senaste åren fått några förfrågningar ang denna GIE vattenrenoveringsutrustning, ska jag lägga ut lite information om den. Denna information har inte tidigare funnits i detta blogg.. För ev. närmare upplysnignar och köp, hänvisar jag till säljaren Agua-Viva i Spanien.

GIE-vattnets effekter
Vattnet som passerat genom aktiveraren blir mjukt och är energimässigt balanserat. Det hjälper till att rena kroppen  Om du har mycket kalk i vattnet så reduceras det och ledningar och maskiner håller bättre.

Den tidigaste /urspungliga modellen är/var GIE-vattenaktiverare MD 1000


GIE-vattenaktiveringsteknikens 15 verkningsprinciper
1.  Uppdelning av vattenstrålen till två ledningar efter ingången i apparaten (enl Peter Gross)
2.  Vattnet virvlas genom skruvformade rör (Viktor Schauberger)
3.  Virvlande genom magnetiskt åstadkommen polaritetsriktning (endast nordpol) av vattenmolekyler (Patrick Flanagan) som i samband med datortomografi
4.  Permanentmagnetiskt verkande jonisation av vattnet
5.  Permanentmagnetiskt verkande ändringar av kalkstukturen = mjukare vatten som är idealiskt för huden och kräver mindre tvättmedel
 6.  Vattnet virvlas 17 ggr med hjälp av en tryck-sug-zon, i tusendels sekundtakt (Viktor  Schauberger)
 7.  En 17 ggr växlande högtryck/lågtryck-zon, i tusendels sekundtakt, leder till att bakterier dör (Peter Gross)
 8.  Mellan och inom de 4 parallella vattenledande rören byggs starka elektromagnetiska fält upp. Det rinnande vattnet frigör joner utan tillförsel av teknisk ström (Peter Gross)
 9.  Virvlande genom magnetiskt åstadkommen polaritetsriktning (endast sydpol) av vattenmolekylerna (Patrick Flanagan) som i samband med datortomografi
10.  Informationsöverföring av mer än 10.000 materiella naturfrekvenser
11.  Informationsöverföring av immateriella naturfrekvenser, så som morgon/aftonrodnad, fullt dagsljus, fullmåne ljus, jordens magnetpuls, planeternas frekvenser osv.
12.  Höggradig isolering mot verkan av elektrosmog (Peter Gross)
13.  Syresättning av vattnet (ca 5-8%) utan tillförsel av konstgjort syre
14.  5 ggr orgonuppladdning (Wilhelm Reich)
15.  Höggradig energiaktivering av det flytande vattnet genom att endast använda material vars molekyler är likriktade (tachioniserade) (Peter Gross)
Dessa 15 verkningsprinciper arbetar samtidigt. Vattnet behöver ca 0,5 sekunder för att rinna genom GIE-vattenaktiveraren.

GIE-vattenaktiveraren saknar rörliga delar och filter, vilket gör den underhållsfri.

I den nyare modellen finns ytterligare verkningsprinciper..

Peter Gross artiklar pá tyska Activador GIE

Mars 2018 ©Gracia Penttinen

Om Peter Gross och hans GIE vattenaktivere på svenska 
Peter Gross: Civilingenjör och uppfinnare 
Om GIE-Vattenaktivationsteknik 
Vatten - ett intelligent väsen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar